• Aktualni dogodki

Odlok o začasnih pogojih za izvajanje športne dejavnosti

20. Maj 2020

S tem odlokom se od 18. maja 2020 zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 določajo pogoji za izvajanje športne dejavnosti za športnike, izvajanje športnih tekmovanj in izvajanje javnoveljavnih programov usposabljanj za strokovno delo v športu.
Proces športne vadbe v skladu s prvim odstavkom 46. člena ZŠpo-1 je dovoljen vsem športnikom, kot jih določa ZŠpo-1. Proces športne vadbe se lahko izvaja na ali v športnih objektih in površinah za šport v naravi. Dovoljeno je tudi dopolnilno strokovno delo v skladu s 1. točko 2. člena ZŠpo-1
Izvajanje športnih tekmovanj je dovoljeno do vključno državne ravni, v športnih panogah, ki imajo evidentiran uradni tekmovalni sistem v skladu z ZŠpo. Prisotnost gledalcev na športnih tekmovanjih ni dovoljena. Organizator športnega tekmovanja mora zagotoviti, da so v prostoru le osebe, ki so nujno potrebne za izvedbo tekmovanja (tekmovalci, sodniki, trenerji, zdravstveno osebje, nujno spremljajoče osebje, kot na primer zapisnikar, računalničar).
Za nadzor nad izvedbo športnih tekmovanj morajo nacionalne panožne športne zveze imenovati odgovorne osebe in njihove kontaktne podatke posredovati ministrstvu, pristojnemu za šport.
Odlok