• Aktualni dogodki

Ob zaključku pilota SOPA

28. Marec 2021

Skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola

Zveza paraplegikov Slovenije je septembra 2018 začela sodelovati z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje (NIJZ) pri izvajanju pilota SOPA – Skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola, ki se z letošnjim aprilom zaključuje. Namen pristopa SOPA je bil zmanjšati čezmerno pitje alkohola v slovenski družbi in negativne posledice, ki jih to prinaša za posameznikovo zdravje. Sodelovanje v projektu se nam je zdelo pomembno, saj skoraj polovica odraslih oseb v Sloveniji čezmerno pije alkohol. Posledice takšnega pitja so velike, Slovenija se po obsegu posledic namreč nahaja v samem svetovnem vrhu. Stroški povezani s posledicami škodljivega in tveganega pitja alkohola znašajo kar 228 milijonov evrov letno. V povprečju naj bi v letu 2019 vsak Slovenec, starejši od 15 let, spil 11,05 litra čistega alkohola, kar pomeni: 91 litrov piva, 48 litrov vina in 3 litre žgane pijače.
Zaradi razlogov povezanih s pitjem alkohola vsak dan v Sloveniji umreta najmanj dve osebi, zaradi čezmernega pitja alkohola pa pogosto prihaja tudi do prometnih nesreč, katerih posledica je lahko tudi okvara hrbtenjače.

V projektu so sodelovali številni strokovnjaki iz različnih področij (zdravstvo, socialno varstvo, nevladne organizacije, občine, policija, mediji), ki se pri svojem delu srečujejo s posamezniki, ki imajo težave zaradi čezmernega pitja alkohola. Takšno pitje alkohola negativno vpliva, ne samo na poslabšanje zdravja, ampak tudi povečuje socialno izključenost in zmanjšuje zaposljivost posameznika ter niža produktivnost celotne družbe. Zato je pomembno, da se s to problematiko ukvarja čim širši krog strokovnjakov, ki se med seboj povezujejo. V okviru projekta se je NIJZ na terenu povezal z zdravstvenimi domovi, centri za socialno delo, uradi Zavoda RS za zaposlovanje, nevladnimi organizacijami, občinami in policijo. Tekom projekta je bilo tako na terenu nagovorjenih skoraj 50.000 ljudi. Izvedenih je bilo tudi kar nekaj medijskih kampanj s katerimi se je nagovorilo tudi splošno javnost. Zaposleni na področju zdravstvenega in socialnega varstva so pri svojem delu tako nagovorili preko 32.000 odraslih, od katerih je bilo 4.000 oseb obravnavanih zaradi škodljivega in tveganega pitja alkohola. Pri 943 osebah je bila ta obravnava tudi uspešna, kar pomeni, da so te osebe zmanjšale ali pa celo prenehale s pitjem alkohola, s čimer je bil končni cilj projekta v veliki meri presežen.
Ob zaključku projekta je potekalo tudi tretje skupno srečanje vseh izvajalcev pristopa SOPA, na katerem nas je bilo zbranih preko 350 strokovnjakov iz nevladnih organizacij, zdravstvenega in socialnega varstva, Zavod za zaposlovanje, predstavnikov občin in policije iz 18 lokalnih okolij po Sloveniji, kjer se je izvajal projekt. V okviru projekta je bilo izvedenih preko 160 posvetovalnih srečanj za strokovnjake. Za izvajanje svetovanj o opuščanju čezmernega pitja alkohola so usposobili še 138 zdravstvenih delavcev iz različnih področij.
Zveza paraplegikov Slovenije, Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine in Društvo paraplegikov jugozahodne Štajerske smo pri projektu sodelovali predvsem z deljenjem informativnih gradiv o škodljivem in tveganem pitju alkohola, sodelovanjem pri dogodkih ob Dnevu brez alkohola in vključevanjem strokovnjakov v svoje redne aktivnosti. Nevladne organizacije in ZRSZ smo skupaj razdelili preko 22.000 gradiv ter pristop SOPA predstavili na približno 300 dogodkih, na katerih smo nagovorili skoraj 14.000 ljudi.
Ob zaključku projekta je bila pozornost namenjena tudi starejšim, ki so za čezmerno pitje alkohola še posebej ranljivi, zaradi osamljenosti in manjšanja socialne mreže v tem starostnem obdobju. Hkrati je to starostna skupina, ki se v zadnjih letih v Sloveniji povečuje, zato je pomembno, da ji posvetimo posebno pozornost.
Po zaključku projekta je v načrtu uvedba pristopa na sistemski ravni, kar bi pomembno vplivalo na dobrobit celotne družbe. Na Zvezi paraplegikov Slovenije upamo, da se bo pristop SOPA uvedel tudi na sistemski ravni, saj se zavedamo njegove učinkovitosti in posledic, ki jih prinaša čezmerno pitje alkohola za posameznika, njegove bližnje in celotno družbo.
Vir – SOPA-ISOPA-II