• Aktualni dogodki

Mednarodna video konferenca o večji mobilnosti

20. November 2021

 

Na spletni platformi Quoroom je 20. novembra 2021 potekala Mednarodna video-konferenca - »Večja mobilnost in dostopnost sta pot k večji udeležbi in opolnomočenju invalidov v družbi.« Sodelovali so številni domači in tuji gosti ter predstavniki invalidskih organizacij. Konferenco sta vodila Mateja Toman in Štefan Kušar.
V uvodu sta udeležence najprej pozdravila in nagovorila Janez Cigler Kralj, minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Slovenija (MDDSZ) in Helena Dalli, komisarka za enakost iz Evropske komisije, v uvodnih govorih pa: Peter Svetina, Varuh človekovih pravic RS, Katarina Ivanković Knežević, generalna direktorica, Generalnega direktorata za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje iz Evropske komisije, Ioannis Vardakastanis, predsednik Evropskega invalidskega foruma, Dane Kastelic, državni svetnik RS in predsednik Zveze paraplegikov Slovenije ter Borut Sever, predsednik Nacionalnega sveta invalidskih organizacij Slovenije.
Slovenija je naredila korak naprej in v Ustavo zapisala znakovni jezik gluhih in naglušnih ter gluhoslepih. O tem so govorili: mag. Cveto Uršič, državni sekretar MDDSZ, Anton Petrič, strokovni sodelavec Zveze gluhih in naglušnih Slovenije ter  Urša Lušina, strokovna delavka Združenje gluhoslepih Slovenije DLAN.
Osrednjo temo - Multimodalna mobilnost je vodila Suzana Tajnik, sekretarka MDDSZ. »Omogočanje multimodalne mobilnosti oseb z različnimi oviranostmi,« je predstavil mag. Roman Rener, svetovalec direktorja Geodetskega inštituta Slovenije, »Dostopnost in mobilnost invalidov znotraj stavb,« dr. Igor Bizjak, direktor Urbanističnega inštituta RS, »Kako poskuša Evropska komisija okrepiti pravice invalidov pri uporabi različnih načinov prevoza,« Elisabeth Kotthaus, vodja enote Generalnega direktorata za mobilnost in promet ter namestnica generalnega direktorja – koordinacija direktorata B Evropske komisije, »Urbani transport,« Anča Gunta, generalna sekretarka Evropskega invalidskega foruma in »Invalidom dostopno potovanje (osebne izkušnje - praktični vidik uporabnika, ki je sodeloval v projektu multimodalne mobilnosti), mag. Aljoša Škaper, ustanovitelj www.pridem.si.
Sledila je razprava, nato pa naslednji sklop video-konference.
Predstavitev EU kartice in ugodnosti za invalide je vodila Inmaculada Placencia Porrero, višja svetovalka Enote za invalidnost in vključenost Generalnega direktorata za zaposlovanje pri Evropski komisiji, predstavili pa: »Predstavitev slovenskega projekta EU kartice ugodnosti za invalide,« Saša Mlakar, sekretarka MDDSZ, »Predstavitev belgijskega projekta EU kartice ugodnosti za invalide,« Joachim Lommelen, zakonodajni svetovalec Zvezne javn službe za socialno varnost Belgija, »Malteške izkušnje z EU kartico ugodnosti za invalide,« Rhoda Garland, izvršna direktorica Komisije za pravice invalidov Malta, »EU kartica ugodnosti za invalide, ključ do globalne mobilnosti invalidov po celotni Evropski uniji,« Pierre Gyselinck, član uprave Evropskega invalidskega foruma, »Izkušnje o ugodnosti EU kartice za invalide pa uporabnik Ivo Jakovljević, iz Društva distrofikov Slovenije.
V nadaljevanju je EU Strategijo o pravicah invalidov za obdobje 2021 – 2030 
vodila Catherine Naughton, direktorica Evropskega invalidskega foruma, predstavili pa: »Deinstitucionalizacijo in kakovost storitev kot dva ključna elementa nove EU strategije o pravicah invalidov,« Luk Zeldeloo, glavni sekretar Evropskega združenje ponudnikov storitev za invalide, »Uveljavitev določb o invalidnosti v novi uredbi o skupnih določbah v EU skladih,« Robert Jan UHL, analitik politike za pravične in enakopravne družbe Enota za institucionalno sodelovanje in omrežja Agencije Evropske unije za temeljne pravice, »Upanja in pričakovanja invalidov kaj bo prinesla nova Strategija o pravicah invalidov 2021–2030,« John Patrick Clarke, podpredsednik Evropskega invalidske foruma, »Trajnosten in enak dostop do zdravstvenega varstva - obnovitvena rehabilitacija in krepitev okvira EU v skladu s Konvencijo o pravicah invalidov« - nadzorni mehanizem,« Dane Kastelic, državni svetnik RS in predsednik Zveze paraplegikov Slovenije, »Instrumenti za izvajanje Strategije o pravicah invalidov 2021–2030 in posledično financiranje,« Inmaculada Placencia Porrero, višja svetovalka, Enota za invalidnost in vključenost, Generalnega direktorata za zaposlovanje v Evropski komisiji
Konferenca se je končala z zaključnim govorom državnega sekretarja mag. Cveta Uršiča MDDSZ, ki je omenil uspešen potek konference in se zahvalil vsem, ki so sodelovali pri izvedbi tega zahtevnega dogodka na daljavo.
Nagovor – državni svetnik in predsednik Zveze paraplegikov Slovenije Dane Kastelic
Dostop do zdravstvenega varstva – Dane Kastelic