• Aktualni dogodki

Kako poskrbeti za duševno zdravje v času epidemije

27. Marec 2020

Zbornica kliničnih psihologov je pripravila napotke, ki so vam lahko v pomoč pri obvladovanju trenutne situacije. Kot navajajo, lahko v teh razmerah pričakujemo strah, anksioznost, potrtost, dolgčas, jezo, razdražljivost in stigmatiziranost (če zbolite ali če zboli, kdo od vaših družinskih članov). Na kratko povzemamo nekatere njihove napotke:
- Vnaprej načrtujete, kako boste preživljali svoj čas, oblikujte dnevno rutino in se je držite. Vaša rutina naj vključuje aktivnosti kot so delo, učenje, telesna vadba, skrb za zdravo prehrano.
- Če lahko zapustite dom, se gibajte tudi zunaj, vendar v skladu z navodili - ne med ljudmi in samo z družinskimi člani, s katerimi ste tudi sicer v stiku.
Spremljajte samo najnujnejše novice in najbolj zanesljive vire informacij. Nove informacije preverite 3- do 5-krat dnevno ali glejte samo ene TV novice.
- Z bližnjimi ostanite v stiku preko telefonskih pogovorov, sms sporočil, video klicev, socialnih omrežij itd.
- Vzdržujte zdrav življenjski slog - dovolj spanja, uravnotežena prehrana, telesna aktivnost. Izogibajte se alkoholu in drugim psihoaktivnim snovem.
Ne pogovarjajte se in razmišljajte o najhujših možnih scenarijih. Pogovarjajte se tudi o drugih stvareh, ne samo o Covid-19.
. Uporabljajte tehnike sproščanja. Najdete jih lahko na spletu, npr. na YouTubu, različnih aplikacijah itd.
- Če doživljate simptome hudega stresa (dlje trajajoče motnje spanja, nezmožnost izvajanja dnevnih rutin in/ali povečana raba alkohola in drugih psihoaktivnih snovi) po telefonu ali e-pošti stopite v stik s službami za psihološko ali psihiatrično pomoč. Če ste že prej obiskovali psihologa ali psihiatra, se poskusite dogovoriti na nadaljnjo obravnavo preko sodobnih tehnologij.
Besedilo celotnega sporočila Zbornice kliničnih psihologov z dodatnimi informacijami najdete na: http://klinicna-psihologija.si/wp-content/uploads/2020/03/klinicni-psihologi-mediji-covid-spletna-stran.pdf
Veliko koristnih informacije je na voljo tudi na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje in sicer:
- Informacije o tem kako obvladovati stres: https://www.nijz.si/sl/kako-obvladovati-stres-zmanjsati-obcutke-strahu-panike-in-zaskrbljenosti-zaradi-koronavirusa-covid
- Informacije o tem kako pomagati svojcem in prijateljem v duševni stiski, ki vključujejo tudi napotke o psihološki prvi pomoči: https://www.nijz.si/sl/kako-pomagati-svojcem-ali-prijateljem-v-dusevnipsihicni-stiski-v-casu-epidemije
- Seznam strokovnjakov s področja duševnega zdravja, ki so na voljo za brezplačne razbremenilne pogovore: https://www.nijz.si/sl/strokovnjaki-s-podrocja-dusevnega-zdravja-v-casu-epidemije-koronavirusa-na-voljo-za-brezplacne