• Šport

Jože Okoren v Odboru za podeljevanje Bloudkovih priznanj

10. November 2020

Vlada Republike Slovenije je na 119. dopisni seji 5. novembra 2020 za štiri letno mandatno obdobje imenovala nov odbor za podeljevanje Bloudkovih priznanj. Predsednik odbora je nekdanji vrhunski alpinist Viktor Grošelj, v devet članskem odboru pa so še: mag. Drago Balent – dolgoletni funkcionar v nevladnih in v  vladnih organizacijah v športu, dr. Maja Dolenc – redna profesorica kineziologije na Fakulteti za šport Univerze v Ljubljani, Andrea Kovacs - predsednica Zveze Slovencev na Madžarskem, mag. Beno Lapajne - nekdanji vrhunski rokometni vratar, Jože Okoren - dobitnik dveh paralimpijskih kolajn in nekdanji podpredsednik Zveze za šport invalidov Slovenije – Slovenski paralimpijski komite, Mateja Svet - nekdanja vrhunska alpska smučarka, dr. Janez Vodičar - predstojnik Inštituta za šport Fakultete za šport Univerze v Ljubljani ter Jože Zidar - predsednik Društva športnih novinarjev Slovenije.
Zakon o Bloudkovih priznanjih določa, da ima Odbor za podeljevanje Bloudkovih priznanj predsednika in osem članov, ki jih izmed priznanih športnih delavcev in športnikov imenuje vlada na predlog ministra, pristojnega za šport.
Naš odlični atlet Jože Okoren je na paralimpijskih igrah leta 1972 v nemškem Heidelbergu osvojil prvo (bronasto) medaljo za športnike paraplegike in tetraplegike v takratni Jugoslaviji. Drugo paralimpijsko medaljo (srebrno) je osvojil leta 1980 v Arnhemu na Nizozemskem. Obe medalji je osvojil v metu diska. Jože Okoren ima zelo velike zasluge pri razvoju invalidskega športa v Sloveniji, zato je tudi dobitnik Bloudkove nagrade in plakete.
Čestitamo – Zveza paraplegikov Slovenije