• Aktualni dogodki

Invalidske pokojnine nižje od minimalnega dohodka

16. December 2019

VIDEO - Na zadnji, 24. seji Državnega sveta je predsednik Zveze paraplegikov Slovenije in državni svetnik Dane Kastelic na Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije naslovil vprašanje glede prejemnikov invalidskih pokojnin, ki so nižje od zneska minimalnega dohodka oz. nižje od 300 €. Ob tem je pripomnil, da ti prejemniki niso sami krivi, če so zaradi poškodb ali obolenj bili invalidsko upokojeni. Zato je njihov status vsekakor treba sistemsko urediti. V razpravi ga je podprl tudi svetnik Tomaž Hrovat in dodal, da kot družba ne smemo dopustiti, da ti prejemniki ostanejo na obrobju.
V nadaljevanju seje sta svetnika dr. Matjaž Gams in Dane Kastelic na Vlado RS naslovila pobudo v zvezi s financiranjem in zagotavljanjem nadstandardnih ter visokotehnološko naprednih medicinskih in tehničnih pripomočkov, ki niso financirani iz sredstev Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, a so ključnega pomena za zagotavljanje lažjega, polnejšega in kakovostnejšega življenja invalidov. Poleg tega naj bi se zagotovila tudi posebna namenska sredstva za vlaganje v lastne raziskave in razvoj na omenjenem področju.