• Aktualni dogodki

Hribi tudi letos dosegljivi gibalno oviranim osebam

25. Junij 2020

Video - Po uspešnih akcijah vključevanja oseb s posebnimi potrebami v svet gorništva, se je Planinska zveza Slovenije tudi letos odločila, da nadaljuje z akcijo Gibalno ovirani osvajajo gore (GOGO).
In tako so 24. junija 2020 pred Lavričevo kočo na Gradišču nad Stično tri organizacije podpisale dogovor o sodelovanju v akciji Gibalno ovirani gore osvajajo. Moči so združile Planinska zveza Slovenije, Zveza paraplegikov Slovenije in Sonček - Zveza društev za cerebralno paralizo Slovenije. Gibalno ovirani se bodo že v septembru družno povzpeli do nekaterih planinskih koč.
Akcija je namenjena gibalno oviranim osebam, da se jim predstavi možnost, kako lahko kljub preprekam obiščejo gore. »Gibalno ovirane osebe rade razširjamo meje, radij našega gibanja. Z razvojem tehnike nam je to vedno bolj omogočeno. S svojim delovanjem v družbi želimo, da bi lahko kar se da enostavno dosegli javne površine, pri tem mislim tudi infrastrukturo v gorah,« je povedal vodja delovne skupine GOGO naš član Stojan Rozman. Predsednik Zveze paraplegikov Slovenije Dane Kastelic pa je dodal: Začetek akcije GOGO 2020 sega v leto 2019, leto v katerem je Zveza paraplegikov obeležila 50 let svojega delovanja. Ker smo reprezentativna invalidska organizacija, ki si prizadeva za čimprejšnje vključevanje slovenskih paraplegikov in tetraplegikov v družbo po poškodbi ali obolenju hrbtenjače je pobuda bila takoj sprejeta. Vso obdobje skozi našega organiziranega delovanja pa si prizadevamo tudi za povezovanje s humanitarnimi in ostalimi invalidskimi organizaciji, zato, smo z veseljem pristopili k načrtovanju akcije s Planinsko zvezo Slovenije. Prepričan sem na uspeh akcije GOGO, saj raste na temeljih medsebojnega sodelovanja in skrbi za najranljivejše skupine gibalno oviranih državljanov.«

Več…