• Aktualni dogodki

Druga obravnava predloga Zakona o nacionalnem demografskem skladu in predlogu zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju

25. Februar 2021

Državni svetniki so 24. februarja 2021 na 37. redni seji razpravljali o dopolnjeni drugi obravnavi predloga Zakona o nacionalnem demografskem skladu ter predlogu sprememb Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Državni svetniki so se seznanili z rešitvami predlaganega zakona, ki predvideva preoblikovanje Slovenskega državnega holdinga (SDH) v Nacionalni demografski sklad (NDS) ter koncentracijo lastništva in upravljanja naložb Republike Slovenije na enem mestu.
V tretji in četrti točki je državni svetnik in predsednik Zveze paraplegikov Slovenije Dane Kastelic med drugim povedal, da je tudi Državni svet predlagal novelacijo predmetnega zakona, s katero je želel odpraviti neenakost med zavarovanci s telesno okvaro. Omenjena novela trenutno še čaka na obravnavo na pristojnem Odboru Državnega zbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide, Državni svet pa poziva navedeni odbor ter Državni zbor, da navedeno novelo čim prej obravnavata in da jo Državni zbor sprejme ter posledično odpravi neenakost med upravičenci do nadomestila za telesno okvaro. Stališče Vlade do predloženih rešitev je namreč odklonilno, saj napoveduje sprejem sistemskih rešitev, kar pa, kot kaže, še ne bo kmalu. Posebej je izrazil zadovoljstvo, da se je vlada spoprijela s težkim položajem, da je kar 3.500  slovenskih državljanov imelo nižjo pokojnino od 300 €. Zato je prav, da slovenska politika najde skupni imenovalec tudi na tem področju.
V nadaljevanju je Dane Kastelic na Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport  podal pobudo, naj na podlagi sprememb in dopolnitev veljavne zakonodaje zagotovi sistemsko ureditev pravice do spremljevalca na poti v in iz vzgojno izobraževalne ustanove za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami, če slednji potrebujejo spremstvo. Financiranje navedene pravice naj se zagotovi iz državnega proračuna, bodisi neposredno bodisi na podlagi povračila stroškov posamezni lokalni skupnosti.
Preberite več –  1 ura in 12 minut ter 2 uri in 40 minut
Video in foto Milan Skledar