• Aktualni dogodki

Državni zbor sprejel novelo o obnovitveni rehabilitaciji in zdravstvenem letovanju otrok

29. September 2021

Povezava - https://www.rtvslo.si/4d/arhiv/174807127?s=tv Državni zbor je 21. septembra 2021 na 25. redni seji v točki – »predlog zakona o spremembi in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju,« v drugi obravnavi sprejel novelo o obnovitveni rehabilitaciji. To je izredno pomembna pridobitev za slovenske paraplegike, tetraplegike in druge težje gibalno ovirane invalide, ki smo jo dolgo pričakovali. Torej, sedaj imamo zakonsko urejeno pravico do obnovitvene rehabilitacije.
Predlog zakona je v obravnavo Državnega zbora predložil Državni svet, dopolnilno vložitev pa predstavil državni svetnik in predsednik Zveze paraplegikov Slovenije Dane Kastelic.
Predstavitev predloga novele
"Namen zakona je zagotoviti ustrezno zakonsko podlago za sistemsko financiranje programov obnovitvene rehabilitacije in zdravstvenega letovanja otrok ter mladostnikov iz naslova obveznega zdravstvenega zavarovanja. Trenutno imajo namreč prej navedeni programi pravno podlago zgolj v Pravilih obveznega zdravstvenega zavarovanja, kar Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije omejuje pri pripravi ustreznih razpisov in pri zagotavljanju njihovega  rednega financiranja.
Programi obnovitvene rehabilitacije in zdravstveno letovanje otrok se sicer izvajajo že več desetletij, njihovi organizatorji in izvajalci pa imajo posledično na tem področju neprecenljive izkušnje in strokovno znanje, ki se bo ob stabilnem viru financiranja lahko še bolj kakovostno nadgrajevalo.
Z obnovitveno rehabilitacijo, ki predstavlja eno od najpomembnejših pravic invalidov k uresničevanju katere našo državo zavezuje tudi Konvencija o pravicah invalidov,  se invalidom omogoči vzdrževanje optimalne zdravstvene in psihofizične kondicije. Predvsem pa slednja deluje preventivno, saj preprečuje pojav ali poslabšanje številnih sekundarnih zapletov pri invalidnosti, ki bi terjali dodatno zdravstveno obravnavo. S tem pa bi se povzročila dodatna obremenitev in dodatne stroške zdravstvenemu sistemu. Tudi v okviru zdravstvenega letovanja otrok se s pomočjo naravnih dejavnikov klime, gibanja, prehrane ter socialnih učinkov druženja in vzpostavljanja medsebojnih odnosov s sovrstniki krepi zdravje in blaži negativne učinke bolezni in poškodb pri otrocih. Posebno pozornost je pri tem treba nameniti otrokom s posebnimi potrebami, ki jim je na letovanjih potrebno nujno zagotoviti udeležbo spremljevalcev, kar prav tako terja ustrezno zakonsko podlago.
Vsebina predloga zakona, ki ga je v obravnavo Državnemu zboru predložil Državni svet, je med obravnavo na pristojnem Odboru za zdravstvo na podlagi sprejetih amandmajev doživel kar nekaj sprememb. Z aktualno različico predloga zakona se sicer še vedno sledi osnovnemu namenu predloženih zakonskih sprememb, odprto pa ostaja vprašanje vloge, ki naj bi jo pri izvajanju programov imeli organizatorji obnovitvene rehabilitacije in zdravstvenega letovanja otrok. Ti imajo namreč status reprezentativne invalidske ali humanitarne organizacije oziroma delujejo v javnem interesu.
Za uspešno izvajanje posameznega programa je namreč, kot kaže praksa, izjemnega pomena, da ga izvaja tisti organizator, ki že ima ustrezno strokovno znanje, specializiran kader ter izkušnje na tem področju. Dosedanji organizatorji programov obnovitvene rehabilitacije in zdravstvenega letovanja otrok tako še vedno pozivajo, da se jih kot organizatorje navedenih programov opredeli že na zakonski ravni, podrobnejšo določitev vsebine in načina izvajanja skupinskih zdravstvenih programov pa uredi na podzakonski ravni, kot predvideva aktualna dikcija 3. člena dopolnjenega predloga zakona.
Predlogu zakona, o katerem boste danes razpravljali in odločali, so svoj čas in energijo namenili številni deležniki v sistemu, ki se jim v imenu Državnega sveta za to iskreno zahvaljujem. Zahvala gre vsem tistim, ki so sodelovali pri pripravi osnovnega predloga zakona, pa tudi vsem tistim, ki so že na seji pristojnega Odbora za zdravstvo skušali zagotoviti ustrezne podlage za sistemsko in preventivno ohranjanje zdravja invalidov ter otrok in mladostnikov. Med njimi tudi Ministrstvu za zdravje in Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
Spoštovane poslanke in poslanci, prosim vas, da predlog zakona podprete v obliki, ki bo po vaši presoji v največji meri zagotovila učinkovito nadaljnje izvajanje ključnih rehabilitacijskih in preventivnih programov za invalide in otroke. Med drugim na način, da se v njihovem okviru že na zakonski ravni ustrezno prepozna pomembno vlogo organizatorjev obnovitvene rehabilitacije in zdravstvenega letovanja otrok.
Hvala za vašo pozornost,"
je v predstavitvi o pomembnosti novele dejal državni svetnik Dane Kastelic.