• Aktualni dogodki

Državni svetnik Dane Kastelic predstavil problematiko o pravici do invalidnine

18. September 2020

Video - Državni svetnik in predsednik naše Zveze Dane Kastelic je 16. septembra 2020 na seji Državnega sveta kot pobudnik in podpredsednik Komisije za socialno varstvo delo zdravstvo in invalide, predstavil problematiko pravice do invalidnine. Poudaril je, da je osnovni cilj predlaganega zakona odpraviti neenakost med zavarovanci s telesno okvaro in tistimi osebami katerih telesna okvara je nastala izven dela. Pravico do invalidnine je treba omogočiti tudi tistim zavarovancem, ki imajo telesno okvaro, ki je nastala kot posledica bolezni ali poškodbe izven dela, in je po 1. januarju 2013 niso mogli več pridobiti. Med temi osebami namreč ni posebne razlike, edina razlika je čas nastanka telesne okvare, zato je neenakopravnost med njimi še toliko večja.

Dane Kastelic je omenil še, da kar 3.546 oseb prejema invalidske pokojnine nižje od 300 € s povprečno delovno dobo približno 14 let.
S pridobitvijo pravice do invalidnine bi posamezniki, ki se v življenju soočajo tudi s povečanimi življenjskimi stroški, pridobili pomemben finančni dodatek.
Predvidevamo, da poslanci ne bodo odrekli podpore pri odpravi diskriminacije med invalidi glede nadomestila za telesno okvaro nastale pred osmimi leti.