• Aktualni dogodki

Državni svet podprl spremembe Zakona o osebni asistenci

27. September 2021

Državni svetnik in predsednik Zveze paraplegikov Slovenije Dane Kastelic je 15. septembra 2021 na 43. seji Državnega sveta obrazložil predlog Zakona o osebni asistenci, ki ga je v obravnavo po skrajšanem postopku predložila vlada.
Strinjali so se, da predlog odpravlja določene pomanjkljivosti, ki so se pokazale pri dosedanjem izvajanju zakona, predlagali pa so tudi amandmaje. Državni svetniki so se strinjali, da bi s spremembami zakona o osebni asistenci uporabnikom zagotovili bolj kakovostno izvajanje storitev osebne asistence, ki jo potrebujejo za aktivnejše vključevanje v delo, izobraževanje in družbo. Praksa izvajanja zakona je pokazala, da je z dobro organizacijo dela in nudenjem ustrezne tehnične podpore usklajevalcem možno delo usklajevalcev izvajati strokovno tudi z višjim številom ur osebne asistence, zato takšni izvajalci nimajo potrebe po dodatnem obveznem zaposlovanju, temveč bi to pomenilo nepotrebno porabo javnih sredstev za dodatne zaposlitve. Kot prag za zaposlitev drugega in nadaljnjih usklajevalcev se zato predlaga 5.220 opravljenih ur storitev osebne asistence mesečno (to je 30 osebnih asistentov x 174 ur dela mesečno = 5.220 ur), pri čemer lahko izvajalec, ki to potrebuje, zaposlitev izvede tudi prej.

Vir Dane Kastelic - od 45. do 55. minute