• Aktualni dogodki

Dovoljen dostop na zasebno zemljišče ali objekt v občini izven občine prebivališča

22. April 2020

Od 18. aprila je posameznikom in skupinam oseb, če gre za ožje družinske člane ali člane skupnega gospodinjstva, zaradi izvajanja vzdrževalnih del ali sezonskih opravil dovoljen prihod, odhod in zadrževanje na zasebnem zemljišču ali objektu izven občine prebivališča. Pri tem pa v občini zadrževanja ni dovoljen dostop do storitev, kot so npr. trgovina, lekarna itd., razen če te storitve niso zagotovljene v občini bivališča. V času zadrževanja na zasebnem zemljišču ali bivanja v objektu se mora posameznik izogibati stikom z drugimi posamezniki ali skupinami oseb, razen seveda z ožjimi družinskimi člani ali člani skupnega gospodinjstva.
Pri takšnem gibanju in zadrževanju mora imeti posameznik pri sebi izpisek iz zemljiške knjige ali drugo listino, s katero dokazuje pravico do uporabe zemljišča ali objektain lastnoročno podpisano čitljivo izjavo.
Vzorec izjave