• Aktualni dogodki

Dodatek za pomoč in postrežbo ter invalidnina višja za 4,2 odstotka

1. April 2024

Svet Zavoda za invalidsko in pokojninsko zavarovanje (ZPIZ) je sprejel sklep o uskladitvi dodatka za pomoč in postrežbo ter invalidnin za telesno okvaro, pri čemer se bodo navedeni prejemki od 1. marca 2024 uskladili za 4,2 odstotka.
Po uskladitvi se bo dodatek za pomoč in postrežbo za opravljanje vseh osnovnih življenjskih potreb ter za slepe osebe in nepokretne iz 100. člena ZPIZ-2 povečal na 361,69 evra, dodatek za pomoč in postrežbo za opravljanje večine osnovnih življenjskih potreb ter za slabovidne osebe na 180,85 evra, medtem ko bo dodatek za pomoč in postrežbo za najtežje kategorije upravičencev znašal 518,66 evra.
Vir: Moja pot – foto 24k-production