• Šport

Delovni posvet športnih referentov Zveze

27. September 2019

Pri Zvezi paraplegikov Slovenije prenavljamo prostore, zato je delovni posvet športnih referentov iz vseh devetih pokrajinskih društev in vodij posamičnih panog, potekal 27. septembra 2019 v prostorih gostišča Zajčja dobrava. Na posvetu so ocenili celostno športno dejavnost društev in Zveze v pretekli sezoni ter sprejeli smernice za tekmovalno sezono 2019-2020.
Udeležence je v uvodu nagovoril predsednik Zveze Dane Kastelic in omenil vlogo in pomen športa pri paraplegikih in tetraplegikih. Dodal je, da sredstva FIHO ne zadostujejo za realizacijo vseh tekmovanj in da v primerjavi z drugimi invalidskimi organizacijami, ki nimajo ligaških in večjih tekmovanj, niso realno razdeljena. Pripomnil je še, da Zveza ves čas podpira šport in ga bo tudi v prihodnje.
Za tem so o ligaškem tekmovanju in drugih športnih dogodkih poročali vodje posamičnih panog: Janez Hudej - vodja atletike, Rudi Centrih - vodja športnega ribolova, Roben Žerovnik - vodja streljanja, Aleš Povše - vodja kegljanja, Jasmin Sabljakovič - vodja šaha, Gregor Gračner – vodja košarke, Peter Cerar - vodja ročnih kolesarjev. S poročili in predlogi o športnih aktivnostih članov so se jim pridružili tudi športni referentje pokrajinskih društev Zveze – Franc Borovnjak (DP-MS), David Slaček DP-MB), Gašper Črnilec (DP-KR), Klavdij Leban (DP-NG), Boško Božič (DP-KP), Mirko Sintič (DP-NM) in Mitja Breg (DP-SG). Razpravljali so tudi o nekoliko manj znani športni panogi bocci, ki naj bi jo razširili in ji posvetili več pozornosti. Iz poročil je razvidno, da so bile športne aktivnosti v pretekli sezoni uspešne.
O jubilejnem petdesetem spominskem tekmovanju z državnim prvenstvom in mednarodno udeležbo je poročal vodja tekmovanja Janez Hudej. Omenil je, da je od 116 prijavljenih, nastopilo le 83 tekmovalcev. Tekmovanje je res krojilo nekoliko slabo vreme, vendar je ta velik osip neodgovoren odnos od atletov, ki se niso udeležili jubilejnega tekmovanja. Slovenskim tekmovalcem so se pridružili tudi atleti iz Severne Makedonije, Srbije, Bosne in Hercegovine in Hrvaške. Hudej je še pripomnil, da je na vseh memorialih nastopilo 1.784 atletinj in atletov.
Sledilo je zahtevno usklajevanje obsežnega tekmovalnega urnika za sezono 2019-2020. Uskladiti je bilo treba vsa ligaška tekmovanja s po tremi ali štirimi krogi (atletika, košarka, kegljanje, streljanje, športni ribolov, šah), tekmovanje dveh skupin v Regionalni NLB Wheel ligi, mednarodna tekmovanja, svetovna in državna prvenstva, ki jih organizira Zveza za šport invalidov Slovenije in različna društvena tekmovanja ter športna srečanja. Določiti je bilo treba še nosilce oz. soorganizatorje posamičnih tekmovanj in izbrati objekte, kjer bodo tekmovanja potekala. Poleg tega bo večina tekmovanj potekalo ob vikendih, kar povzroči še bolj zgoščen urnik.
V nadaljevanju delovnega sestanka je Gregor Gračner (tudi podpredsednik ZŠIS-POK predstavil vključevanje paraplegikov in tetraplegikov v programe Zveze za šport invalidov Slovenije) Paralimpijski komite. V letu pred paralimpijskimi igrami v Tokiu je Slovenija zadaj za drugimi državami katerih športniki nastopajo na najvišjih svetovnih tekmovanjih. Omenil je športe na katerih so naši športniki na paralimpijskih igrah osvajali medalje in streljanje kot edini šport na katerem Slovenija še lahko osvoji medaljo.
Ob zaključku delovnega posveta pa je beseda tekla tudi o pripravi Zbornika ob 50 letnici športa pri Zvezi paraplegikov Slovenije, kjer naj bi bili predstavljeni vsi športi, ki jih paraplegiki in tetraplegiki gojimo in seveda različni športni prispevki iz bogate zgodovine športa paraplegikov in tetraplegikov. Pri pripravi naj bi sodelovala tudi vsa pokrajinska društva Zveze.