• Aktualni dogodki

Davorin Kopše imenovan za člana Sveta za elektronske komunikacije RS

2. Junij 2021

Državni zbor je na seji 28. junija 2021 imenoval našega člana Davorina Kopšeta za člana Sveta za elektronske komunikacije Republike Slovenije. Petletni mandat mu začne teči 24. junija 2021.
Svet za elektronske komunikacije RS je organ za svetovanje pri usmerjanju razvoja elektronskih komunikacij in pri varstvu interesov potrošnikov na področju elektronskih komunikacij v RS. Svet je določen z Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom 1C), člane pa za petletno mandatno obdobje imenuje Državni zbor. Svet daje mnenja, priporočila in predloge glede zadev na področju elektronskih komunikacij, vključno glede varstva potrošnikov, invalidov in uporabnikov s specifičnimi socialnimi potrebami na tem področju.
Čestitamo
Zveza paraplegikov Slovenije