• Aktualni dogodki

Dane Kastelic prejel častno priznanje Socialne zbornice Slovenije

23. September 2022

V hotelu Habakuk v Mariboru so 22. in 23. septembra 2022 potekali XXVIII. dnevi Socialne zbornice Slovenije, na katerih je v delovnem kotičku na temo Zakona o osebni asistenci glede odprtih vprašanj in različnih načinov implementacije v praksi skupaj z mag. Andrejko Znoj z MDDSZ, Matejo De Reya iz Zveze Sožitje in Spomenko Valušnik iz Društva Vesele nogice sodeloval tudi predsednik Zveze paraplegikov Slovenije in državni svetnik Dane Kastelic. Opozoril je na različne težave pri izvajanju Zakona o osebni asistenci. Uporabnikov osebne asistence je v tem trenutku več kot 3.800, zaposlenih približno 8.500 osebnih asistentov, okrog 1.500 oseb pa prejema komunikacijski dodatek. Dane Kastelic je na tem dogodku prejel tudi posebno častno priznanje Socialne zbornice Slovenije. Iskrene čestitke mu izreka kolektiv Zveze paraplegikov Slovenije!
Dane Kastelic je po poklicu inž. metalurgije, vendar so ga življenjske izkušnje usmerile v dejavno udejstvovanje na področju invalidskega in širšega socialnega varstva. Dane je državni svetnik in predsednik Zveze paraplegikov Slovenije. Prav tako pa je bil dva mandata podpredsednik NSIOS ter predsednik Sveta za invalide Republike Slovenije. Ob svojem delu se vse skozi izobražuje in aktivno sodeluje na področju invalidskega varstva ter kot član različnih delovnih skupin sodeluje pri pripravi področne zakonodaje (ZIMI, Zakon o FIHO, FŠO, Zakon o Svetu za invalide RS, ZOA … ). Sodeluje v organih upravljanja ZZZS, kot sodnik porotnik na Delovnem in socialnem sodišču v Ljubljani in tudi kot verificiran notranji presojevalec procesov SIQ za nevladne organizacije ter verificiran nadzornik Združenja nadzornikov v Sloveniji.
Pri svojem delu se zavzema za ureditev specifičnih potreb različnih socialno ogroženih in diskriminiranih skupin prebivalstva, ki so iz teh ali onih razlogov potisnjeni na družbeno obrobje, ne le invalidov, njegovo osrednje vodilo vsa ta leta pa je spoštovanje Kodeksa etičnih načel na področju socialnega varstva.
Avtor besedila: Špela Šušteršič
Fotografija: arhiv ZPS