• Aktualni dogodki

Dane Kastelic o stanju na področju invalidskega varstva v Sloveniji

5. Maj 2021

Predsednik Zveze paraplegikov Slovenije in državni svetnik Dane Kastelic je 5. maja 2021 v intervjuju na Radio Prvi govoril o stanju na področju invalidskega varstva v Sloveniji.
Kljub napredku v zadnjem desetletju se invalidi še vedno srečujemo s precejšnjimi ovirami pri dostopu do zdravstvenega varstva, izobraževanja, zaposlovanja in prostočasnih dejavnosti, pa tudi pri udeležbi v političnem življenju. Pri nas obstaja večje tveganje revščine ali socialne izključenosti (28,4 %) v primerjavi z neinvalidi (18,4 %). Več kot polovica invalidov navaja, da so se v letu 2019 počutili diskriminirane, je zapisano v dokumentu Unija enakosti: strategija o pravicah invalidov za obdobje 2021-2030. Kakšno je stanje na področju invalidskega varstva v Sloveniji in katere so prednosti, ki bi jih bilo treba urediti na sistemski ravni, da bi bili invalidi vsestransko in kakovostno vključeni v vse oblike družbenega življenja, je v intervjuju, ki ga je vodila Petra Medved, govoril Dane Kastelic. Med drugim je omenil je Dan paraplegikov in ustanovitev naše organizacije, delovanje organizacije in življenje članov v času epidemije, financiranje FIHO , osebno asistenco, nepravilnosti pri nadomestilu za telesno okvaro, invalidske pokojnine, obnovitveno rehabilitacijo, vlogo Sveta vlade Republike Slovenije za invalide v času predsedovanja Slovenije v Evropski uniji... Odgovoril pa je tudi na vprašanje - kako izboljšati življenje invalidov.
Poslušajte