• Aktualni dogodki

Cilj - odpraviti neenakost med zavarovanci s telesno okvaro

19. Junij 2021

V Državnem svetu je 16. junija 2021 potekala 31. redna seja Odbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide na kateri so v drugi točki dnevnega reda - Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2J) - drugič obravnavali predlog svetnika Daneta Kastelica o upravičenosti do prejemanja invalidnine.
Predsednik Zveze paraplegikov Slovenije in državni svetnik Dane Kastelic je namreč preko Državnega sveta dal vlogo o upravičenosti do prejemanja invalidnine, ki je bila uzakonjena s sprejemom ZPIZ-2 in je v veljavo stopil 1. januarja 2013. S tem so bili do invalidnine upravičeni le tisti invalidi, ki so se poškodovali pri delu.
Torej pomemben cilj zakona je: odpraviti neenakost med zavarovanci, ki imajo telesno okvaro in je nastala kot posledica bolezni ali poškodbe izven dela pred 1. januarjem 2013 in tistimi, ki jim je iz enakih razlogov nastala telesna okvara po tem datumu. Pri teh osebah namreč ni nobene osebne razlike, zato je neenakopravnost še toliko večja.
O odpravi neenakosti je svoje mnenje dal tudi predsednik NSIOS Borut Sever in poudaril, da bi upravičenci prišli do nekoliko večjega dohodka s katerimi bi si vsaj malo izboljšali kvaliteto življenja. Ob vsem tem gre za znesek okrog 70 €. S spremembo so se strinjali tudi drugi razpravljavci.
Posnetek od 26 minute dalje