• Šport

Boccio želimo približati tetraplegikom

12. November 2019

Prijavnica Boccia je paralimpijski šport, ki je namenjen predvsem najtežje gibalno oviranim invalidom. Med njimi tudi tetraplegikom. Da bi ta šport bolje približali prav težje gibalno oviranim tetraplegikom, smo se pri Zvezi odločili za podrobnejšo predstavitev, ki bo 11. decembra 2019 ob 16.30 uri v Centru za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje (CIRIUS) Novi trg 43/a Kamnik. Ta zanimivi šport bosta predstavila in demonstrirala trenerka reprezentanc Maja Bobnar  in reprezentant Matjaž Bartol. Sledil bo trening ekipe CIRIUS in reprezentance Slovenije. Nenazadnje pa s tem ZŠIS želi nastop na paralimpijskih igrah omogočiti tudi najtežje gibalno oviranim invalidom.

Boccia je nekakšna različica balinanja, pri katerem mora tekmovalec svoje boccie čim bolj približati balinčku, ki se od ostalih žog razlikuje po barvi. Primeren prostor za igranje je dvorana, igrišče pa mora biti dolgo 12 in široko 6 metrov. Za igro se uporabljajo usnjene žoge (boccie) različnih barv. Polnjene s posebnim peskom in so nekoliko lažje od običajnih. Prilagojene so umetni podlagi igrišča in športu težje gibalno oviranih športnikov invalidov. 
Tekmovalci nastopajo v štirih različnih klasifikacijah - BC1, BC2, BC3 in BC4. Na mednarodnih tekmovanjih športniki lahko tekmujejo posamično vsak v svoji skupini, lahko pa tudi v parih ali ekipah s po tremi igralci. Sorazmerno z načinom tekmovanja pa ima vsak igralec na voljo tudi določeno število bocc. V posamičnih konkurencah šest rdečih ali modrih žog, ko tekmuje v parih tri, v ekipah pa seveda le dve. Najtežje gibalno ovirani invalidi pri metu in usmerjanju žoge uporabljajo pripomoček, podoben toboganu.