• Aktualni dogodki

Alpeks podprl čebelarje paraplegike pri Zvezi paraplegikov Slovenije

18. November 2021

Linija porcelanastih izdelkov »Čebelica« sodi pod blagovno znamko Alpeks home, ki jo je v sodelovanju s Čebelarsko zvezo Slovenije razvilo podjetje Alpeks d.o.o.
V današnji družbi pa je nujna tudi skrb za vključenost različnih, mnogokrat žal, marginaliziranih, skupin ljudi. Zato so se v podjetju Alpeks na pobudo ČZS in z namenom zavedanja pomena čebelarstva, čebel in tudi vključenosti odločili, da delež od prodaje linije »Čebelica,« namenijo čebelarjem paraplegikom in tetraplegikom pri Zvezi paraplegikov Slovenije.
Direktorica podjetja Alpeks Nataša Kraškovic, (tudi dobitnica priznanja Artemida 2020), je ob predstavitvi poudarila, da so se s projektom želeli pridružiti rastoči ozaveščenosti prebivalstva glede pomembnosti čebel v našem okolju. S tem želijo okrepiti našo skupno skrb za ohranitev in varovanje čebel ter pomagati pri razvoju čebelarske dejavnosti v Sloveniji. V njihovem podjetju sta namreč v ospredju človek ter povezovanje in solidarnost do tistih, ki so pomoči potrebni. Zato so se tudi odločili, da del prihodka od prodaje izdelkov projekta Čebelice namenijo našim čebelarjem za nakup posebnih nakladnih panjev. Ti namreč omogočajo samostojnejše delo čebelarjem invalidom in njihovo večjo možnost vključevanja v dejavnost čebelarstva. Tako je linija porcelanastih izdelkov večplastna, njen namen pa sega na več področij. Najprej opominja na pomen čebel, preko naše kranjske čebele pa opozarja tudi na pomen lokalnih čebelarjev in se jim  poklanja za njihovo izredno pomembno vlogo v družbi. Na drugi strani pomaga povečevati zavedanje, kako pomembno je enakovredno vključevanje vseh skupin ljudi v družbeno dogajanje, tudi vseh tistih z različnimi potrebami in omejitvami.
Za tem je direktorica ob predstavitvi nove linije predsedniku Čebelarske zveze Slovenije Boštjanu Noču simbolično izročila ček v višini 3000 €, ki ga bo predal Zvezi paraplegikov Slovenije.
Linija »Čebelica« je od 11. novembra na voljo v vseh trgovinah SPAR in centrih INTERSPAR, pa tudi v izbranih kmetijskih zadrugah ter na spletni strani www.alpekshome.si. Ni naključje, da se je ravno v tem času odvijal tudi radicionalni slovenski zajtrk, ki prav tako poudarja neverjeten pomen različnih slovenskih lokalnih čebelarjev.