• Šport

50. jubilejno tekmovanje prof. Bojana Hrovatina

8. September 2019

FOTOGRAFIJE - REZULTATI Na atletskem stadionu v Športnem parku Ljubljana je 7. septembra 2019 potekal jubilejni 50. memorial prof. Bojana Hrovatina, hkrati pa tudi 29. odprto državno prvenstvo v atletiki, kjer je nastopilo več kot 80 atletov z vseh devetih pokrajinskih društev Zveze. Slovenskim atletom so se pridružili tudi tekmovalci iz Severne Makedonije, Črne gore, Srbije, Bosne in Hercegovine in Hrvaške. 

50. spominsko tekmovanje prof. Bojana Hrovatina je bil zadnji slovesni dogodek, ki smo ga obeležili v jubilejnem petdesetem letu ustanovitve organizacije slovenskih paraplegikov in tetraplegikov. Kljub slabemu vremenu smo ga s številno udeležbo, dobrimi rezultati in mednarodno udeležbo, dostojno proslavili. S tem smo dali velik poklon pionirju invalidskega športa v Sloveniji in velikemu prijatelju paraplegikov in tetraplegikov. Poklon velikemu športnemu pedagogu, ki je že v šestdesetih letih v program medicinske rehabilitacije vnesel športne vsebine in postavil temelje na kateri stoji rekreacijski, tekmovalni in vrhunski šport.
Tekmovanje je v organizaciji Zveze paraplegikov Slovenije in Zveze za šport invalidov – Paralimpijski komite, odlično pripravilo Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine. Pri izvedbi največjega atletskega dogodka v letošnjem letu je sodeloval Športni park Ljubljana in sodniška služba Združenja atletskih sodnikov Ljubljana pod vodstvom Stanka Klemenčiča, ki je skrbela za nemoten potek tekmovanja.
Slovenska himna je naznanila slovesen začetek jubilejnega tekmovanja, nato pa so številne športnike pozdravili, nagovorili in jim zaželeli dobre rezultate: lik prof. Bojana Hrovatina in prvo spominsko tekmovanje sta obudila dipl. fizioterapevtka Alenka Primožič in Jože Okoren, v imenu soorganizatorja Društva paraplegikov ljubljanske pokrajine je športnike nagovorila predsednica Mirjam Kanalec, v imenu mesta gostitelja pa podžupan MOL Dejan Crnek, ki je pripomnil, da živimo v skupnosti, kjer spoštujemo različnost.
Jubilejno atletsko tekmovanje je potekalo hitro in brez zapletov. Že po ustaljenem sistemu so se tekmovalci na šestih metališčih najprej pomerili v troboju tehničnih disciplin (met kopja/kija, diska in suvanje krogle). Orodja so metali z enega tekmovališča, tako da s presedanjem niso izgubljali časa. Menjavali so le orodja. Na voljo so imeli dva poskusna meta in šest v konkurenci, sodniki pa so na tekmovalni list vpisali le najboljši izmerjen rezultat. Atletinje parapleginje in atleti paraplegiki ter nekoliko lažje gibalno ovirani tetraplegiki so za doseganje boljših rezultatov uporabljali posebne tekmovalne stole, ki so nekoliko višji od vozičkov. Težje gibalno ovirani tetraplegiki so svoja orodja metali z navadnih sobnih vozičkov.
Glede na višino poškodbe atleti v trobojih tekmujejo v skupinah od F51do F57, v vožnjah pa v skupinah od T51 do T54. Skupine kjer je nastopalo manjše število tekmovalcev so organizatorji združili v eno skupino. Rezultate so vrednotili na osnovi svetovnih rekordov Mednarodnega paralimpijskega komiteja. Starejši tekmovalci so tekmovali v skupini Veterani.
Po zaključenem tekmovanju v trobojih v tehničnih disciplinah so se atleti pomerili v trobojih vožnje (100, 200 in 400 s specialnimi vozički, na memorialni vožnji na 100 metrov s standardnimi vozički v moški in ženski konkurenci posvečeni prof. Bojanu Hrovatinu in vožnji na 800 metrov, ki smo jo posvetili našemu velikemu prijatelju in novinarju Henriku Übeleisu. Henrik je kot športni novinar časopisa Delo spremljal vsa naša večja tekmovanja in ima zelo velike zasluge za promocijo našega športa.
Rezultati štirih najboljših atletinj in atletov v četveroboju (krogla, disk, kopje/kij, vožnja 100 m) iz ene discipline so šteli za uvrstitve na meddržavnem tekmovanju. Pokal za prvo mesto je nekoliko presenetljivo osvojila ekipa Bosne in Hercegovine (7.146,09), za drugo Slovenija (6.920,21), za tretje pa Hrvaška (6.805,49). Četrta je bila Severna Makedonija (5.100,72), peto pa Srbija (4.379,24).
Računalniški izračun rezultatov je bil v rokah vodje tekmovanja Janeza Hudeja, za vnos podatkov pa je skrbela Marina Hudej.
Tekmovanje je potekalo v idealnih vremenskih pogojih, zato pa nam je protokol slovesne razglasitve rezultatov nenadoma prekinilo poslabšanje vremena. Zaključek smo izvedli v utesnjenem šotoru, kjer se je športnikom za športne nastope zahvalil vodja športa pri ZPS in podpredsednik ZŠIS-POK Gregor Gračner. Še posebej se je zahvalil atletom iz držav nekdanje Jugoslavije. Predsednik Zveze paraplegikov Slovenije Dane Kastelic je čestital vsem atletinjam in atletom za odlične rezultate, posebej pa je pozdravil športnike, ki so nastopili na prvem memorialu pred petdesetimi leti. Športnike pa je s čestitkami nagovoril tudi generalni direktor URI-Soča mag. Robert Cugelj.
Na jubilejnem 50. spominskem tekmovanju prof. Bojana Hrovatina so organizatorji posebno pozornost posvetili tudi športnikom, ki so nastopili na prvem memorialu in jim podelili posebna priznanja. Prejeli so jih: Pavla Sitar, Dušan Ambrož, Edo Cerkvenik, Vojko Gašperut, Jože Globokar, Tine Gorenc, Jože Okoren in Marjan Peternelj. Medalje in pokale sta podelila Robert Cugelj in Dane Kastelic.