• Aktualni dogodki

40 let Društva paraplegikov Dolenjske, Bele krajine in Posavja

18. September 2019

Društvo paraplegikov Dolenjske, Bele krajine in Posavja je bilo ustanovljeno leta 1979 s prvim Občnim zborom članov v hotelu Kandija v Novem mestu. Imenovalo se je Društvo paraplegikov novomeške regije. Na prvem Občnem zboru so člani za prvega predsednika društva izvolili Jožeta Radeja.
Društvo je sprva delovalo v prostorih družinske hiše družine Zorko, kasneje pa v manjši sobi v Domu starejših občanov v Šmihelu. Svoje prve lastne prostore je dobilo leta 1994 na Novem trgu. Takratni predsednik Jože Radej je v tistem času zbolel za neozdravljivo boleznijo in na žalost po šestih mesecih izgubil bitko z življenjem. Na izrednem Občnem zboru je bil za predsednika izvoljen Jože Okoren, ki društvu predseduje še sedaj. Ker pa so tedanji prostori zaradi vse večjega članstva in pa tudi vse večjih potreb po programih postali premajhni, je društvo s pomočjo donatorjev in veliko lastnega prispevka zgradilo nove prostore na Šegovi 119 v Novem mestu, kjer od leta 2005 društvo deluje še danes.
Letos mineva 40 let organiziranega delovanja našega društva. V počastitev tega visokega jubileja smo 17. septembra 2019 v prostorih društva organizirali slavnostno prireditev, katere se je udeležilo preko 200 udeležencev. Od tega veliko članov našega društva, njihovih svojcev, prijateljev, sodelavcev, sponzorjev, donatorjev in drugih uglednih gostov, ki so bili v vseh teh letih v kakršnem koli smislu tesno povezani z društvom, predvsem pa z njihovimi člani.
Prisotne je najprej pozdravil in nagovoril predsednik društva Jože Okoren. V uvodnih besedah je prisotnim želel pojasniti v konkretnih primerih, kaj je izvajanje Posebnih socialnih programov, delovanje za potrebe članov – od člana do člana.
V nadaljevanju je prisotne nagovoril župan Mestne občine Novo mesto Gregor Macedoni. V svojem govoru je poudaril predvsem sodelovanje in povezovanje organizacije z Mestno občino Novo mesto ter poudaril velik pomen delovanja na področju sociale v občini in skrb za naše člane, ki sodijo med ranljive skupine, na katere je marsikdaj pozabljeno. Župan Gregor Macedoni je v imenu MO Novo mesto, Jožetu Okornu predal tudi priznanje ob 40 – letnici delovanja društva.
Z nagovorom se je pridružila tudi predsednica Skupščine Zveze paraplegikov Slovenije, Mirjam Kanalec, ki je v imenu Zveze predstavila velik pomen lokalnih društev paraplegikov, ki delujejo pod okriljem Zveze za njihove člane. Poudarila je dobro delo društva.
Častni gost, Varuh človekovih pravic Peter Svetina, se zaradi neodložljivih obveznosti v Ljubljani prireditve ni mogel udeležiti. Je pa v svojem nagovoru za zbornik društva zapisal: »Društvo paraplegikov Dolenjske, Bele krajine in Posavja ima veliko izkušenj in delo vseh članov, prostovoljcev in vseh ostalih, ki delujejo v okviru društva, je izjemno pomembno. Skozi 40 let osebnih usod in anganžmaja je pomemben in cenjen akter. Hvala vam za vaše delo ter čestitke ob 40. obletnici!«
Veliko posameznikov je v vsej tej zgodovini društva pripomoglo k uspešnemu delovanju društva in izvajanju programov v prid izboljšanju kakovosti življenja paraplegikov in tetraplegikov, invalidov na vozičkih. Marsikateri izmed njih so tudi z velikim odrekanjem soustvarjali našo organizacijo in brez njih ne bi mogli uresničevati svojega poslanstva in doseči vseh dosežkov. V ta namen je predsednik Jože Okoren posameznikom v imenu društva podelil zahvale za dolgoletno pomoč, sodelovanje in njihovo delo.
Zahvalo za osebno nego in pomoč članom na medicinski rehabilitaciji je Jože Okoren podelil osebju Oddelka za rehabilitacijo pacientov z okvaro hrbtenjače URI – Soča.
Zahvale za spremljanje in ažurno poročanje o delu in izvajanju programov društva so prejeli mediji: Televizija Vaš kanal, Uredništvo Dolenjskega lista, Radio Krka, Radio Sraka, Janja Ambrožič, Petra Držaj, Tanja Jakše Gazvoda, Dragana Stankovič, Igor Vidmar in Jože Žura.
Prav po zaslugi medijev, je postalo društvo prepoznavno v javnosti in tako so bili lažje rešljive težave, s katerimi se posameznik in organizacija srečuje.
Zahvale so prejeli tudi dolgoletni zunanji sodelavci društva in donatorji za izvajanje posebnih socialnih programov društva: Zlata Anžin, Branka Bukovec, Mojca Novak, družina Kastelic, Adria Mobil d. o. o., Krka Tovarna zdravil d. d., Rotary klub Novo mesto in Soča oprema d.o.o.
Sledila je še podelitev priznanj posameznim članicam in članom, odgovornim za izvajanje programa in njihovim svojcem: Jožici Ameršek, Martinu Gorencu, Vidi Kocjan, Ireni Matkovič, Anici Radej, Majdi Simončič, Zdenki Sintič, Mirku Sintiču, Družini Zorko in Družini Žlebnik.
Ob letošnjem jubileju je društvo podelilo tudi naziv častni član - Jožetu Papežu, za izjemen prispevek k razvoju in rasti društva.
V imenu prejemnikov priznanj se je zahvalila ustanovna članica društva Bernarda Zorko.
Ob zaključku prireditve se je Jože Okoren v imenu društva vsem prisotnim zahvalil za udeležbo, posebej pa se je zahvalili vsem donatorjem, občinam, drugim organizacijam, medijem in vsem, ki so z v tem času društvo podpirali.
Generalni pokrovitelj prireditve je bilo podjetje Soča oprema d.o.o. Direktor podjetja, Bojan Bokalič je ob koncu prireditve povedal nekaj besed o dolgoletnem tesnem in vzornim sodelovanju društva s podjetjem. Ponudil je še nadaljnje sodelovanje in drugo pomoč pri izvajanju programov društva.
Prireditev je profesionalno vodila, Petra Krnc Laznik. Za kulturne in glasbene vložke pa so poskrbeli: Oskar Plantan in Oskar Luzar iz OŠ Drska na harmoniki, dijak Gregor Šterk na harmoniki in dijakinja Aleksandra Vovk iz Dijaškega študentskega doma Novo mesto, ki nam je zapela pesem Kaj je to življenje, od Eve Boto in Moški pevski zbor Vinogradnikov Čatež.
Po kulturnem programu je sledilo druženje s članicami, člani in gosti. Organizirali smo tudi bogat srečelov. Udeleženci pa so si lahko zgodovino in razvijanje društva prebrali v zborniku Naših 40 let, ki ga je društvo izdalo ob tej priložnosti.
Društvo paraplegikov Dolenjske, Bele krajine in Posavja.