• Aktualni dogodki

31. oktober - Dan reformacije in Dan ohranitve slovenskega jezika

31. Oktober 2020

V Sloveniji 31. oktobra praznujemo Dan reformacije, ki je dela prosti dan in hkrati tudi Dan ohranitve slovenskega jezika. Praznik je posvečen v spomin na 31. oktober 1517, ko je nemški katoliški duhovnik in avguštinski menih Martin Luther na cerkvena vrata v Wittenbergu obesil svojih 95 kritičnih tez. Te so povzročile razkol v katoliški cerkvi. Večina tez se je nanašala na kupovanje odpustkov, na račun katerih je tedanja katoliška cerkev izjemno bogatela.
V Sloveniji pa praznik posvečamo predvsem spominu na pomen slovenskega jezika, za katerega v preteklosti ni bilo samoumevno, da ga javno govorimo, beremo in pišemo. Prvo zapisano besedo smo dobili leta 1550, ko je duhovnik Primož Trubar Slovencem v materinem jeziku napisal Katekizem in Abecednik. To mu je omogočila reformacija, ki je v tistem času zajela Evropo. Knjigi je Trubar dal natisniti v tiskarni Morhart v nemškem Tübingenu, v nagovoru Katekizma pa zapisal:  "Vsem Slovencom gnado, mir in milost." Trubar je bil v domovini zaradi svojih protestantskih nazorov večkrat preganjan, zato je veliko časa preživel v tujini. Umrl je 28. junija 1586 v Derendingenu kjer je tudi pokopan.
Reformacija je slovenske dežele dosegla v 16. stoletju, v tem času pa so v slovenskih deželah poleg Primoža Trubarja delovali še trije pomembni možje: Adam Bohorič, ki je napisal delo Zimske urice, Jurij Dalmatin, ki je prevedel Biblijo in Sebastijan Krelj, ki je  napisal Otročjo Biblijo in Postila slovenska.