• Aktualni dogodki

Štipendije Evropskega invalidskega foruma

24. Januar 2020

Evropski invalidski forum (EDF) in Oracle sta tudi letos objavila štipendijo za študente invalide na področju računalniških znanosti, računalniškega inženiringa in uporabniške izkušnje oziroma na, s tem povezanih področjih.
Štipendija zajema 6.500 € in bo dodeljena na podlag projekta ali raziskave v tekočem šolskem letu s posebnim poudarkom na projektih ali tezah, ki naslavljajo potrebe invalidov glede dostopnosti informacij in komunikacij in/ali podajajo izvirne rešitve za izboljšanje dostopnosti. Projekt mora biti integralni del izobraževalnega programa, ki se ga študent udeležuje. Lahko gre za idejni osnutek ali za projekt, ki je že v teku.
Rok za prijave: 6. marec 2020.