• Aktualni dogodki

Četrta redna seja Upravnega odbora Zveze paraplegikov Slovenije

12. Marec 2021

Z aplikacijo ZOOM je 11. marca 2021 potekala 4. redna video seja Upravnega odbora Zveze, ki jo je vodil predsednik Dane Kastelic. Sodelovali so vsi člani UO (predsedniki devetih lokalnih društev) in vabljeni: Peter Robnik, predsednik Skupščine, Janez Hudej, predsednik Nadzornega odbora, Urška Rendulić, strokovna vodja programov, Marko Ferluga, direktor družbe Dom paraplegikov, Janko Zupan, vodja obnovitvene rehabilitacije, Borut Sever, predsednik NSIOS, Cvetka Perme, računovodski servis in tajnica Zveze, Darja Kos.
Dnevni red je vseboval osem točk, med pomembnejšimi pa so udeleženci prisluhnili: poročilu
Nadzornega odbora za obdobje od 1. septembra do 31. decembra 2020 in za poslovno leto 2020, obsežnemu nerevidiranemu poslovnemu poročilu Zveze za leto 2020 in poročilu popisne komisije. V nadaljevanju so se seznanili še s poslovnim poročilom Doma paraplegikov za leto 2020, poslovnim načrtom za leto 2021 in s poročilom FIHO za društva in Zvezo 2020. Seznanili so se tudi s trenutnimi razmerami v fundaciji. Beseda je tekla še o skupinski obnovitveni rehabilitaciji, v vrste lokalnih društev pa sprejeli nekaj novih članov.