• Aktualni dogodki

Čestitka predsednici Sveta FIHO Mirjam Kanalec

1. Junij 2021

Predsednica Društva paraplegikov ljubljanske pokrajine Mirjam Kanalec je bila izvoljena za predsednico triindvajsetčlanskega Sveta Fundacije invalidskih in humanitarnih organizacij Slovenije. Pred časom pa je Mirjam na FIHO že opravljala pomembno zadolžitev predsednice Komisije FIHO za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev.
Mirjam Kanalec se je pri šestnajstih letih poškodovala v prometni nesreči, po končani medicinski rehabilitaciji pa šolanje nadaljevala na Srednji računalniški šoli v Ljubljani. Ker ji študij ni predstavljal težav in ker so bile številke njen čarobni svet, je uspešno končala tudi študij na Fakulteti za matematiko in fiziko. Mirjam je tudi blagajničarka pri Evropski zvezi paraplegikov. V njenem življenju je bilo vse polno izzivov, ki jih je vedno uspešno premagovala. Velik izziv je tudi vodenje tako pomembne funkcije kot je predsednik Sveta FIHO, toda verjamemo, da bo tudi pri tem uspešna.
Čestitke in nadvse uspešno vodenje sveta želimo!
Zveza paraplegikov Slovenije