40 let

40 let Zveze paraplegikov Slovenije – 16 april 2009

SLOVESNA AKADEMIJA V KONGRESNEM CENTRU MONS

FOTOGRAFIJEZBORNIK-40NAGOVOR - Jožef Školč - NAGOVOR - Dane Kastelic - Slovenski paraplegiki in tetraplegiki smo visok jubilej našega skupnega druženja in razvoja, slovesno proslavili 16. aprila v Plečnikovi dvorani Kongresnega centra Mons v Ljubljani. Torej na dan ustanovitve organizacije. Številne ugledne goste, sodelavce, prijatelje in člane so ob čestitkah nagovorili: slavnostni govornik Jožef Školč – Državni sekretar v Kabinetu predsednika vlade RS, Boris Šušteršič - predsednik Nacionalnega sveta invalidskih organizacij in Dane Kastelic – predsednik Zveze paraplegikov Slovenije. Pokrovitelj slavnostne akademije je bil predsednik Vlade RS Borut Pahor.
Začetek slovesne proslave je naznanila folklorna skupina KD Vidovo iz Šentvida pri Stični, ki pod vodstvom Nataše Hribar ohranja različne ljudske običaje in plese slovenskih pokrajin. Pravi trenutek obeležja visokega jubileja pa je z Zdravljico začel moški pevski zbor pod vodstvom Tomaža Tozona.
Voditelja kulturno, umetniško zabavnega programa, Ida Baš in Jure Sešek sta zatem z izbranimi besedami prepletala prireditev na kateri smo petintridesetim najbolj zaslužnim članom in sodelavcem podelili: priznanja, bronaste, srebrne in zlate plakete ter devetim ustanovnim članom najvišje priznanje zveze ČASTNI ČLAN. Ustanovni odbor so sestavljali: Ivan Peršak, Ivan Tajnšek, Pavla Sitar, Tine Gorenc, Lojze Cvar, Branko Rupnik, Vojko Gašperut, Jože Globokar, Zlatko Bernašek ter pokojni Heda Ivnik in Tatjana Šušteršič. V imenu vseh dobitnikov najvišjih priznanj se je zahvalil Ivan Peršak in hkrati orisal najbolj pomembne dogodke v tem štiridesetletnem obdobju.
Zavedamo se, da so za razvoj organizacije, ki je v štirih desetletjih zrasla iz skromne Sekcije v reprezentativno in prepoznavno Zvezo paraplegikov Slovenije, zaslužni še mnogi. Nismo jih pozabili in se jih bomo spomnili v bližnji prihodnosti ob odprtju Doma paraplegikov na Pacugu. Ob zaključku slovesne Akademije je na svoj, posebno doživet način celostno zgodovino razvoja naše organizacije, predstavil zdravnik in naš velik prijatelj primarij Rajko Turk. Naše poslanstvo je omenil tudi direktor FIHO Janez Jug, s sliko pa je priznanje uspehu naši organizaciji dalo tudi Združenje Multiple skleroze.
Poseben glasbeni pečat je slovesnemu dogodku dala vse bolj priljubljena pevka Nuška Drašček, ki je s svojim izbranim nastopom navdušila prav vsakega.
In tako kot je folklorna skupina iz Šentvida naše praznovanje štirih uspešnih desetletij odprla, ga je z zadnjim nastopom tudi zaključila.

SLOVESNA SEJA SKUPŠČINE ZVEZE IN ODKRITJE SPOMINSKE PLOŠČE
FOTOGRAFIJE V letošnjem letu praznujemo 40. obletnico organiziranega delovanja slovenskih paraplegikov in tetraplegikov. Visok jubilej smo že ob novem letu obeležili z ličnim koledarjem, 6. aprila je bila na Inštitutu RS za rehabilitacijo slovesna seja skupščine z odkritjem spominske plošče, na dan, ko je bila ustanovljena organizacija, je bila v Kongresnem centru Mons v Ljubljani osrednja proslava, pripravili pa bomo še vseslovensko srečanje paraplegikov.
Sejo slovesne skupščine, na kateri so bili tudi ustanovni člani organizacije, je vodila predsednica Skupščine Mirjam Kanalec, slavnostne nagovore pa sta imela Ivan Peršak in Dane Kastelic.
Častni, dolgoletni in prvi predsednik Zveze Ivan Peršak se je z besedami vrnil v leta, ko so se porajali zametki o organiziranju najtežje gibalno oviranih ljudi – paraplegikov in tetraplegikov in med drugim poudaril »Za nami je dolgoletni trud mnogih paraplegikov, ki so s svojim žrtvovanjem skušali organizirati in razviti kar najbolj koristne programe za svoje sotovariše in organizacijo, ki bo sposobna uresničiti težnje, ki jih porajajo posledice invalidnosti. «Ivan Peršak je v nadaljevanju omenil tesno sodelovanje z Zavodom in se spomnil vseh takratnih vodilnih uslužbencev, ki so nam pri prvih korakih mlade organizacije zelo veliko pomagali.
Predsednik Zveze Dane Kastelic pa je v daljšem nagovoru orisal trenutno dejavnost in izvajanje programov ter kratko vizijo Zveze v prihodnjem obdobju. Omenil je, da za lažje premagovanje nastalih trenutnih razmer, ki prizadenejo posameznika, izvajamo 16 posebnih socialnih programov, še 45 podobnih pa izvaja naših devet društev. Dotaknil se je tudi našega največjega cilja – dograditev doma na morju, nagovor pa zaključil z besedami: »Prihodnost je v nas in nič, se ne sme zgoditi brez nas! Zveza paraplegikov Slovenije se mora v prihodnje še bolj profilirati v slovenskem prostoru!« Za uspešno delo nam je po končani seje čestital tudi direktor Fundacije humanitarnih in invalidskih organizacij Janez Jug.
Po slovesni seji, kjer so delegati potrdili tudi sklep Upravnega odbora o dobitnikih priznanj, je sledilo slovesno odkritje spominske plošče, na kateri je napis: »V Zavodu za rehabilitacijo je bila 16. aprila 1969 ustanovljena Sekcija paraplegikov in tetraplegikov iz katere se je razvila današnja Zveza paraplegikov Slovenije – 16 april 1969.« Ploščo sta ob spominih 40 letnega razvoja organizacije odkrila: ustanovitelj organizacije Ivan Peršak in mag. Franc Hočevar, svetovalec predsednika RS dr. Danila Türka, ki je prevzel pokroviteljstvo tega slovesnega dogodka. Zveza je ob tej priložnosti Ivanu Peršaku, mag Francu Hočevarju, Janezu Jugu in direktorju Inštituta mag. Robertu Cuglju, poklonila mape z izbranimi grafikami naših slikarjev.
Poseben umetniški pridih so dogodku dodali naši kulturni umetniki. Ob odkritju spominske plošče sta ob spremljavi harmonikarja Nejča Slaparja svoje pesmi brali Darinka Slanovec in Ljubica Jančar, likovni umetniki so na delavnici prikazali slikanje, hkrati pa odprli še razstavo svojih umetniških del. Njihova dela je predstavil in ocenil študent umetnostne zgodovine Jaka Racman.
Pri Zvezi smo ob 40. obletnico organiziranega delovanja obeležili tudi s publikacijo, ki bo v besedi in sliki trajno predstavljala razvoj, zgodovino in vrednoto organizacije. Zdaj, ko je Zbornik zagledal luč sveta, vidimo, da je naš trud, ki smo ga vložili pri zbiranju tako pisnega kot slikovnega gradiva, bogato poplačan.
V Zborniku so nagovori ustanovitelja in prvega predsednika Ivana Peršaka, sedanjega predsednika Daneta Kastelica in pokrovitelja našega jubileja – predsednika Vlade RS Boruta Pahorja. V njem se predstavljajo naša pokrajinska društva in programi našega dela, poseben poudarek pa smo dali zgodovini in razvoju naše organizacije. Želeli smo predstaviti dogodke, ki so bili najbolj pomembni v posameznem letu. Vendar smo imeli kar nekaj težav, še posebej v prvem desetletnem obdobju. Takrat je bilo bolj malo fotografskih aparatov, ki bi ovekovečili naša dogajanja, pa tudi arhiv pisnega gradiva je bolj skromen. Ker nismo imeli enega ali drugega podatka, smo morali izpustiti veliko teh dogodkov, ki bi v Zborniku vsekakor zaslužili predstavitev. V vseh štirih desetletjih smo prav gotovo največ pozornosti posvečali reševanju socialnih stisk naših članov oziroma reševanju socialne problematike, pa zaradi fotografij tudi teh predstavitev ni v zborniku.
Vendar pa naj ob tem pregledu vsaj omenimo, da brez naših številnih delavcev, sodelavcev in prijateljev, ki so se nesebično trudili pri razvoju naše organizacije, ne bi dosegli tega uspeha. Njihov doprinos je zelo velik, zato vsem skupaj in še vsakemu posebej najlepša hvala.

Z VSESLOVENSKIM SREČANJEM ZAKLJUČILI OBELEŽJA JUBILEJA

FOTOGRAFIJE Družabno vseslovensko srečanje paraplegikov in tetraplegikov na letališču Levec v Savinjski dolini je bil 29. avgusta 2009 zadnji dogodek, ki smo ga v jubilejnem letu posvetili 40 letnici naše organizacije. Program je bil skrbno pripravljen in verjamemo, da se je našlo za vsakogar nekaj.
Dogajanje se je z mašo začelo v baziliki Matere božje, ki jo je daroval celjski opat Marjan Jezernik. Med obredom je kar nekaj misli namenil našemu jubileju, našemu delu in življenju, spomnil pa se je tudi vseh tistih, ki so nas v tem času za vedno zapustili. Po maši nas je domačin iz Petrovč Srečko Klepej popeljal skozi zgodovino bazilike, župnik Ivan Arzenšek – Vanči pa zaigral na kitaro. Skupaj smo zapeli nekaj lepih pesmi.
Po trinajsti uri so se iz vseh koncev naše dežele začeli na osrednjem prizorišču zbirati naši člani in svojci. Kar lepo število jih je prišlo z društvenimi kombiji, velika večina pa s svojimi avtomobili. Zbrane je najprej nagovoril predsednik Zveze Dane Kastelic, ki je povedal, da je to naš dan in poudaril, da so takšna srečanja pomemben del delovanja naše organizacije. Zveza praznuje štirideseto obletnico, Dane Kastelic pa je njen predsednik zadnje leto, zato je člane nagovoril tudi človek, ki je organizacijo uspešno vodil vse od začetka delovanja. Torej pobudnik, ustanovitelj in častni predsednik Zveze paraplegikov Slovenije Ivan Peršak. Pohvalil je delo Zveze in povedal da je vesel, ko nas vidi tako zbrane in dobre volje. Pripomnil je še, da danes živimo v mnogo boljših pogojih, kot so živeli paraplegiki in tetraplegiki pred štiridesetimi ali petdesetimi leti. Temu primerno se je iz 42 na 60 let zvišala tudi naša življenjska doba, za kar je prav gotovo zaslužna tudi Zveza s pokrajinskimi društvi.
Pozdravil in nagovoril nas je tudi predsednik, Krajevne skupnosti Levec, Anton Jelenko. Predstavil je zgodovino letališča, nekaj besed namenih hmeljarstvu, spregovoril pa tudi o stičišču dveh Občin – Celja in Žalca.
Srečanje smo nadaljevali s prijetnim družabnim programom, ki so ga odprle mažoretke, pod okriljem Turistično kulturnega društva Levec. S svojimi spretnostmi so nas preprosto navdušile. Po programu bi moral nastopiti Vinko Šimek, a ga je na odru za celo uro nadomestil Jaka Šraufciger in nas vse do zadnjega nasmejal do solz. Do konca srečanja, ki se je končalo okoli devete ure zvečer s pesmijo in plesom, so nas zabavali ansambel Trio Žur z našim članom na klaviaturah in harmoniki Srečkom Vodebom. Program je povezovala novinarka in tiskovna predstavnica Greta Kokot Rajkovič.
Na letališču so bila na voljo tudi športna letala, ki pa so zaradi dežja ostala na trdih tleh.
Žal se zaradi drugih obveznosti in verjetno tudi slabega vremena, dogodka ni udeležilo kar nekaj predsednikov, lokalnih društev, ki so jih pogrešali predvsem njihovi člani. Pogrešali pa smo tudi nekaj članov, ki so vidno zaznamovali delo Zveze.

PRVO OBELEŽJE VISOKEGA JUBILEJA

Zveza paraplegikov Slovenije je 16. aprila v letošnjem letu praznovala 40 let združenja slovenskih paraplegikov in tetraplegikov. To je za organizacijo kar lep in častitljiv jubilej. Lahko rečemo, da je iz skromne Sekcije paraplegikov in tetraplegikov prerasla v eno izmed izredno aktivnih in prepoznavnih invalidskih organizacij v Slovenji. V devetih pokrajinskih društev je trenutno vključenih kar 1.028 članov.
Seveda smo paraplegiki ta jubilej dostojno proslavili in skozi leto pripravili vrsto obeležij, ki so spominjala na bogato prehojeno pot.
In eno prvih je zanimiv in lep novoletni koledar, ki so ga pred novoletnimi prazniki prejeli vsi člani, sodelavci in prijatelji Zveze paraplegikov Slovenije.
Na koledarju so likovna umetniška dela naših priznanih slikarjev - (Januar – Damjan Rogelj, Februar – Marija Magdič, Marec – Jožica Ameršek, April – Metod Zakotnik, Maj – Boris Šter, Junij – Branko Rupnik, Julij – Zorica Razboršek, Avgust – Miran Jernejšek, September – Franc Ekart, Oktober – Jože Tomažič, November – Raso Causevig, December – Klavdij Leban), ob njih pa po tri izbrane fotografije, ki predstavljajo dejavnost in aktivnost pokrajinskih društev.Žal, pri izboru umetniških del niso mogli sodelovati tisti naši umetniki, ki so člani mednarodnega združenja slikarjev, ki rišejo z usti ali nogami. Vežejo jih namreč pogodbene obveznosti združenja.
Omenimo naj še naše poete - Darinko Slanovec, Ljubico Jančar, Marjetko Smrekar, Gordano Kitak in Benjamina Žnidaršiča in njihove pesmi, ki koledar lepo dopolnjujejo.
Naš zaščitni znak je za to priložnost dopolnil Benjamin Žnidaršič.
Hvala slikarjem in vsem, ki so sodelovali pri oblikovanju koledarja. Upamo, da ste ga z veseljem obesili na steno vašega doma.

Mirjam Kanalec, Dane Kastelic, Barbara Slaček
"Jaka Šraufciger"