Dom paraplegikov Pacug

 

DOM PARAPLEGIKOV - SREDIŠČE ZDRAVJA IN POČITNIC

Dom paraplegikov v Pacugu, ki služi za izvajanje programov ohranjevanje zdravja, družinskega počitnikovanja, obnovitvene rehabilitacije in drugih aktivnosti, je dobil dokončno podobo. Dolgoletni cilj slovenskih paraplegikov in tetraplegikov se je uresničil 6. maja 2016.

Gradnja, ko smo leta 2000 zasadili prvo lopato, je bila polna negotovosti, obljub, dvomov in tveganj. Slovenski paraplegiki in tetraplegiki pa smo, tako kot drugi invalidi, želeli imeti samo svoj kotiček morja na slovenski obali, pod slovenskim soncem. Po dolgih letih negotovih pričakovanj in napol dograjenem domu, je vajeti v svoje roke vzela naša Zveza in z lastnimi sredstvi ter ugodnimi krediti dokončala to, kar so vizionarji s pokojnim prvim predsednikom Ivanom Peršakom, načrtovali že mnogo let poprej.

Namen doma je tudi občasna kompenzacija za ustanove institucionalnega varstva in domove starejših občanov v Sloveniji. Velika večina naših članov živi pri svojih družinah in največkrat na njihovih bremenih. Zato večkrat potrebujejo individualno obravnavo. Vse to jim Zveza paraplegikov Slovenije s programi in po svojih zmožnostih že sedaj zagotavlja, z domom pa smo kvaliteto tovrstnega izvajanja le še nadgradili.

V domu že od leta 2006 potekajo različne aktivnosti Zveze in Društev paraplegikov - v poletnih mesecih tako imenovani kopalni dnevi, v septembru tradicionalni Teden kulture invalidov, skozi leto pa seje organov upravljanja, seminarji in različna srečanja članov.

Glavna dejavnost doma je skupinska obnovitvena rehabilitacija. V manjšem obsegu jo izvajamo od leta 2013, z dograditvijo nastanitvenega objekta 6. maja 2016, pa v polnem zamahu. V središču zdravja in počitnic, s skupno 24 sobami, zdravniško ordinacijo, odlično fizioterapijo z novimi napravami, gostinskim delom, teraso s čudovitim pogledom, garažo ter bazenom z morsko vodo. V nastanitveni stavbi so lepi različno opremljeni bivalni prostori, konferenčna soba, finska savna ter fitnes in masažna soba. Poleg bogatega rehabilitacijskega programa poskrbimo tudi za prijetno druženje.

Ob bazenu je za 90 m2 povečana površina za sončenje. Na voljo so ustrezni ležalniki in nadstrešnica z ležiščem za preoblačenje. Obnovitvena rehabilitacija potekala od 20. maja do 22. septembra. Tisti člani, ki so se udeležili prve obnovitvene rehabilitacije v Pacugu so bili zelo zadovoljni.

Dom stoji v lepem mirnem zelenem kotičku mediteranskega parka Strunjan, s terase doma pa seže pogled na celotno območje severnega dela Piranskega zaliva s Koprskim in Tržaškim zaledjem. Na 5.500 kvadratnih metrov velikem zemljišču je umeščena prostorska struktura objektov, ki so specifično funkcionalno urejeni za goste na invalidskih vozičkih.

KRATEK KRONOLOŠKI PREGLED SKOZI ZGODOVINO GRADNJE IN OBNOVITVENE REHABILITACIJE:

 • Počitniški dom Plamen iz KropeDom v Pineti so leta 1993 zasegli hrvaški begunci. V letih 1969 - 1993 – obnovitveno rehabilitacijo izvajamo v prostorih otroškega okrevališča Kranj in šestih sobah našega doma (243 m2) v Pineti pri Novigradu.
 • Oktober 1993 - hrvaška vojska zavzame dom v Pineti in v njega naseli begunce iz Hercegovine.
 • December 1993 - Komisija za invalidsko varstvo pri Vladi RS sprejme sklep, da je v štirih letih treba zgraditi ustrezen objekt za rehabilitacijo paraplegikov na slovenski obali in navede tudi sofinancerje.
 • Avgust 1994- begunci zapustijo dom. Zaradi opustošenosti in povzročene škode je do temeljitejše sanacije neuporaben.
 • Februar 1995 - z izjavo za javnost seznanimo širšo slovensko javnost, o višini škode v domu in obvestimo članstvo, da do nadaljnjega ne morejo koristiti uslug, ki jih je lahko nudil objekt.
 • Julij 1998 – nakup zemljišča od podjetja Plamen iz Krope, ki je šlo v stečaj.
 • 18. oktober 1998 – priprave na gradnjo.
 • April 2004 – v kompleksu je dograjen terapevtski in upravni del objekta z bazenom, brez nastanitvenega dela in ustrezne opreme.
 • Leto 2004 – po štirih letih v državnem proračunu črtajo postavko pod številko 1045 z naslovom Dom paraplegikov za leto 2005.
 • Maj 2004 - Odbor DZ RS za zdravstvo, družino, socialno politiko in invalide, soglasno sprejme štiri sklepe, kjer ugotovi, da je država in posledično Vlada RS dolžna zagotoviti sredstva za izgradnjo. Gradnja doma se ne sme prekiniti, zato poda Vladi RS predloge za rešitev nastale situacije.
 • Junij 2004 – ker ni več financerjev na polovici izgradnje centralnega dela Doma paraplegikov Piran gradbišče v prisili zapremo.
 • Februar 2005 – Svet FIHO na svoji seji soglasno podpre nadaljevanje gradnje in v ta namen nameni presežek finančnih sredstev iz leta 2004.
 • December 2005 obisk članov Sveta FIHO v Domu paraplegikov v Pacugu in seznanitev le teh z dejanskim stanjem in smotrno porabo odobrenih sredstev.
 • Februar 2006 - priprava tehnične dokumentacije za izgradnjo nastanitvenega objekta s katerim bi slovenski paraplegiki lahko v svoji državi izpolnili osemintridesetletne sanje in pričakovanja.
 • April 2006 - izdano gradbeno dovoljenje za nastanitveni del z okolico.
 • 19. maj 2006 tehnični prevzem centralnega objekta z bazenom in vgrajeno infrastrukturo.
 • Junij 2006 Svet Vlade RS za invalide na 9. seji sprejme sklep št. 8. v katerem ugotavlja, da je treba investicijo Dom paraplegikov zaključiti. Pri zaprtju finančne konstrukcije pa se naj aktivno vključi tudi Vlada RS.
 • 17. julij 2006 - Upravna enota Piran izda uporabno dovoljenje za izgrajeni del Doma paraplegikov.

Po nenehnem spreminjanju zakonodaje smo pripravili že štiri elaborate prilagojene na trenutne razmere financiranja in delovanja. Zadnja verzija je iz decembra 2004, kjer je predvideno dokončanje projekta in njegova predaja v obratovanje za konec leta 2006. Takrat bi naš dom končno zaživel in bi služil v korist slovenskih paraplegikov.

FINANCERJI DOMA

•Fundacija invalidskih in humanitarnih organizacij;
•Sredstva Zveze paraplegikov Slovenije;
•Ministrstvo za delo družino in socialne zadeve;
•Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.