Planinstvo

 

Z gibalno oviranimi v hribe, zakaj pa ne?

Na zamisel, da bi vrhove osvajali tudi ljudje s posebnimi potrebami, je pri Planinski zvezi Slovenije že v prejšnjem stoletju prišel Jurček Nowakk, stvari pa so stekle šele 29. septembra 2015, ko je bila ustanovljena Delovna skupina - Planinstvo za invalide – osebe s posebnimi potrebami (Pin-OPP). Skupina se je v letu 2018 preoblikovala v Odbor, ki ga z izkušenimi strokovnjaki vodi dolgoletni planinski vodnik Jurček Nowakk. S sodelavko Marjeto Čič sta pripravila osnovni smelo začrtan program in določila prioriteto usposabljanj strokovnega kadra. Hkrati sta pripravila Priročnik IN planinec, ki je osnovno delovno gradivo usposabljanja in je v pomoč pri spoznanju različnih kategorij invalidnosti.

Poslanstvo odbora – enakost in dostopnost gora za vse!

Planinstvo za invalide-OPP inovativno pristopa k odpiranju vrat razumevanja drugačnosti in različnosti in širjenje ideje, da lahko vsak prispeva svoj delček k raznolikosti in pestrosti pohodništva.
Inkluzijski pohod je izkustveno učenje o drugačnosti, o različnosti in o zmožnostih. Spoznanje, ki nastane preko lastnega doživljanja, je vredno veliko več kot pripoved, predavanje ali prebrana beseda.
Čutno zaznavanje (percepcijo) postavi na glavo: od tega, da osebe na invalidskem vozičku ne morejo v hribe, da slepi in gluhi nimajo kaj doživeti v gorah, da slepi nimajo nič od pohoda ..., do tega, da vsi polno doživijo pohod, hribe in skupino, vsak na svoj način. Odprejo se vprašanja, kakšne so osebe z motnjo v duševnem razvoju, koliko zmorejo in kakšna je širina ter pestrost komunikacije, ki jo lahko vzpostavimo. Omejitve, ki jih imamo so v naših glavah.
Video

GOGO – gore osvajajo gibalno ovirani

Delovna skupina za pripravo akcij GOGO je bila ustanovljena 4. julija 2019, vodi pa jo vnet planinec in ljubitelj gora Stojan Rozman iz Društva paraplegikov Koroške. GOGO je akcija, ki nagovarja k telesni dejavnosti vse gibalno ovirane, da zapustijo udobje kavča in enoličnega vsakdana ter se podajo v naravo, družbo in novim dogodivščinam naproti. Akcija ima zelo slovenski pridih, saj želimo biti tudi invalidi gorniki, planinci, tako kot vsi Slovenci.
Gibalno ovirani smo do zdaj hodili v hribe na različne načine in predvsem v lastni organizaciji, sedaj želimo to izvesti tudi organizirano in omogočiti za vse vrste gibalno oviranih – paraplegike in tetraplegike, distrofike, osebe z multiplo sklerozo, amputirance, osebe po kapi, poškodbi glave … Za vse, ki uporabljajo različne vrste invalidskih vozičkov, bergle, hodulje, opornice. To izvajamo tudi z namenom ustvarjanja pogojev za razvoj planinstva za vse invalide-OPP.
S tem namenom bo delovna skupina GOGO vsako leto pripravila vse potrebno za inkluzijske pohode do planinskih koč in na različne vrhove. Namen akcije je inkluzija skozi okrepitev aktivne vloge invalidov in oseb s posebnimi potrebami (OPP) za preprečevanje osamljenosti, izključenosti, apatičnosti in telesne nedejavnosti, cilj pa množični obisk koč in da invalidi-OPP naredijo nekaj zase in se premaknejo iz posedanja v dejavnost, v naravo in v družbo. Prebuditi želimo razmišljanje, da je gibanje v naravi drugačno in da z vzponom na vrh vidijo svoje probleme drugače, preizkusijo svoje zmožnosti in najdejo izzive.
K izvedbi akcije bodo pristopili spremljevalci-prostovoljci različnih nevladnih organizacij in posamezniki, organizirano pa iz Slovenske Karitas, Združenja slovenskih katoliških skavtinj in skavtov ter Zveze tabornikov Slovenije, ki bodo v pomoč pri organizaciji in promociji gibanja ter sodelovanju pri inkluzijskih pohodih in aktivnostih odbora Planinstva za invalide-OPP. Inkluzija je proces, pri katerem se učimo živeti drug z drugim.
Akcija poteka pod častnim pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije, Boruta Pahorja, kar je izkaz njegove podpore našemu delu in prizadevanjem ter daje dogodku poseben pomen. Ceni namreč naše ideje, se zavzema za vključevanje in podpira naša prizadevanja. Sodelujejo tudi ambasadorji akcije GOGO 2020, Viki Grošelj, Andrej in Marija Štremfelj, dr. Evgen Bavčar, Tone Kuntner in Mojca Mavec. . Neobhodno pa je tudi sodelovanje s planinskimi društvi.
Po uspešnem sodelovanju vključevanja oseb s posebnimi potrebami v svet gorništva, se je Planinska zveza Slovenije odločila, da nadaljuje z akcijo Gibalno ovirani osvajajo gore (GOGO). In tako so 24. junija 2020 na Gradišču nad Stično tri organizacije podpisale dogovor o sodelovanju. Moči so združile Planinska zveza Slovenije, Zveza paraplegikov Slovenije in Sonček-Zveza društev za cerebralno paralizo Slovenije so.p.. Lepo in v obojestransko korist pa je zaživela tudi akcija – Gluhi strežejo v planinskih kočah.
Video