Oskrba s MTP pripomočki

Vsak ima pravico živeti normalno življenje

S tem sklopom programa želimo svetovalno in materialno pomagati paraplegikom in tetraplegikom pri zagotavljanju tehničnih pripomočkov, hkrati pa zagotoviti tiste tehnične pripomočke, ki jih nujno potrebujejo za čim bolj normalno življenje in lažje premagovanje invalidnosti.
Brez ustreznih tehničnih pripomočkov paraplegiki in tetraplegiki ne morejo živeti normalnega življenja. Program ni samo upravičen, temveč je življenjsko potreben, saj je vedno več paraplegikov in tetraplegikov, ki zaradi finančnih stisk ne morejo priti do ustreznih pripomočkov.
Program izvajajo delavci in referenti Zveze paraplegikov Slovenije, zunanji strokovni in laični sodelavci, zdravniki, delovni terapevti, fizioterapevti ter drugi, ki so povezani z življenjem in delom paraplegikov in tetraplegikov. Program se izvaja vsakodnevno, individualno in skupinsko. Zveza ima nalogo koordinatorja med distributerji, strokovnimi inštitucijami, njihovimi strokovnjaki, komisijami in uporabniki.

V tem sklopu programa nudimo:

  • strokovno svetovanje pri nakupu, najemu in uporabi različnih tehničnih pripomočkov,
  • informiranje o novostih, osebnih izkušnjah paraplegikov in tetraplegikov z uporabo različnih pripomočkov, ki so na voljo na trgu,
  • pomoč pri pridobivanju tehničnih pripomočkov (tudi tako, da jih povezujemo z različnimi organizacijami, institucijami in posamezniki),
  • izposojo različnih tehničnih pripomočkov, s katerimi si lahko olajšajo prehod iz rehabilitacijske obravnave v svoje domače okolje, trenutno poslabšanje zdravstvenega stanja, selitev ipd.,
  • različna predavanja s področja pravic do medicinsko tehničnih pripomočkov, na katerih lahko člani, njihovi svojci in drugi zainteresirani iz prve roke dobijo potrebne informacije o vrstah pripomočkov, različnih standardih pripomočkov, trajnostni dobi pripomočkov, kritju stroškov nabave pripomočkov s strani ZZZS ipd.

Prav tako informiramo osebne zdravnike in druge zdravstvene delavce o pomenu individualne obravnave invalidov, predpisovanju medicinskih pripomočkov, inkontinenčnega materiala, o dodatkih za pomoč in postrežbo, o preležaninah, težavah z odvajanjem in problemi urotrakta.

Reševalnim službam pa svetujemo tudi glede prilagojenosti reševalnih vozil za prevoz invalidov.

Računalništvo in drugi tehnični pripomočki

Uporabniki informacijsko telekomunikacijskih tehnologij, ki imajo gibalne omejitve lahko pri delu s sodobnimi tehnologijami koristijo kar nekaj vrst pripomočkov. 
Ker gre pri uporabnikih s posebnimi potrebami, predvsem za omejitve pri uporabi računalniških vhodnih enot (miške in tipkovnice), je treba iskati nadomestne rešitve pri teh napravah. Izbira tovrstnih pripomočkov je odvisna od stopnje prizadetosti gibalnih funkcij. Naprave, ki so alternativa računalniški miški so npr: igralna palica (joystick), programska oprema, ki pritiske tipk na tipkovnici pretvori v gibanje kazalca miške, pa vse do sistemov za sledenje premikov glave ali sledenje premikanja oči uporabnika.Zadnji rešitvi sta uporabni predvsem v primeru hujše gibalne oviranosti.

Tudi alternativ v tekstovnemu vnosu s tipkovnice je kar nekaj. Izbira pripomočka je seveda spet odvisna od specifičnih stanj in potreb uporabnika. V večini primerov gre za programsko opremo, ki olajša na primer hkratno pritiskanje več tipk ter posebno oblikovane tipkovnice z večjimi tipkami. Nenazadnje so v določenih primerih uporabne zaslonske (on screen) tipkovnice. Tipkovnica je narisana na zaslonu, uporabnik pa vnos izvaja s pomočjo igralne palice, miške, vnosne tablice, ipd. Sodobno alternativo tekstovnemu vnosu predstavljajo tudi sistemi za razpoznavanje govora. Veliko tehničnih pripomočkov so naši člani izdelali sami. Kot e motorno vozilo, ki ga uporabnik zaradi primoranega ležanja, upravlja leže ali pa nastavki za tipkanje in drugi drobni pripomočki pri vsakodnevni rabi.

Tukaj najdete seznam s šifrantom, medicinskimi kriteriji, pooblastili, postopki in cenovnimi standardi, ki veljajo od 13. 10. 2018 dalje.

PRIROČNIK ZA IZDAJO IN IZPOSOJO MTP-SOČA OPREMA