Glasilo Paraplegik

Ažurno in kakovostno informiramo člane in širšo javnost

Z glasilom Paraplegik vas obveščamo o delovanju organizacije in aktualnih dogodkih, ki se dogajajo na spletu.
Paraplegika vsebinsko s prispevki oblikujejo strokovnjaki z različnih področij rehabilitacije, strokovni delavci in sodelavci organizacije s področij izobraževanja, usposabljanja, zaposlovanja, socialne problematike, pravnih novosti in dela organov organizacije, člani dopisniki s prispevki o športnih, kulturnih, družabnih in zabavnih dogodkih ter zanimivostih. Glasilo izide štirikrat na leto, vsakič v cca. 2000 izvodih.

Reklamni oglasi v glasilu Paraplegik
Reklamni oglasi - cenik
Pravilnik o informativni dejavnosti

Ob odprtju Doma paraplegikov v Pacugu 6. maja 2016 smo izdali posebno številko glasila Paraplegik

 

Glasila Paraplegik po letih