Novice

Aktualni dogodki in obveščanje

Naš Dom paraplegikov Pacug – Središče zdravja in počitnic je 16. decembra 2020 obeležil premierno predstavitev doma in njene deviške okolice Strunjans...
16.12.2020
Pravico do pomoči pri nakupu vinjete 2B za kombinirano vozilo imajo poleg velikih družin tudi invalidi in invalidske organizacije, ki v skladu z zakon...
11.12.2020
Državni svet Republike Slovenije je po javnem razpisu in predlogih izbral 14 dobitnikov najzaslužnejših društvenih delavcev za Plaketo Državnega sveta...
08.12.2020
Društvo paraplegikov Dolenjske, Bele krajine in Posavja je že v jesenskem času prisluhnilo Centru Sonček Novo mesto, ki se je ob poplavi znašel v pros...
04.12.2020
Ob Mednarodnem dnevu invalidov je predsednik Republike Slovenije 3. decembra vsako leto pripravil sprejem za predstavnike invalidskih organizacij Slov...
03.12.2020
Generalna skupščina Združenih narodov je oktobra leta 1992 z namenom ozaveščanja o problematiki invalidnosti in spodbudi k prizadevanjem za izboljšanj...
03.12.2020
Združeni narodi so oktobra 1992 z resolucijo razglasili 3. december za mednarodni dan invalidov, njihovo letošnje geslo pa je: »Zgradimo boljšo prihod...
02.12.2020
Predsednik Zveze paraplegikov Slovenije Dane Kastelic je kot državni svetnik Vladi Republike Slovenije in pripravljavcem protikoronskega paketa - PKP...
30.11.2020
Ponovno je vzpostavljen Telefon za psihološko podporo prebivalcem ob epidemiji COVID-19. Na brezplačni telefonski številki 080 51-00, 24 ur na dan, vs...
25.11.2020
Ob občinskem prazniku, ki ga Občina Kočevje praznuje 3. oktobra, je župan Vladimir Prebilič na slavnostni seji podelil najvišja občinska priznanja, na...
20.11.2020
Dom paraplegikov Pacug je zaradi prostorske stiske v Domu upokojencev Izola, svoje prostore ponudil kot nadomestilo rdeče cone v njihovem domu. Dom pa...
18.11.2020
Razglasitev epidemije 19. oktobra ni prinesla pričakovanih rezultatov, zato je vlada epidemijo podaljšala do 17. decembra, 16. novembra 2020 pa uvedla...
17.11.2020

Strani