• Aktualni dogodki

Zaposlimo strokovnega delavca v programu M/Ž

11. Oktober 2021

Zveza paraplegikov Slovenije išče novega strokovnega delavca (m/ž) za opravljanje dela v socialnovarstvenih in drugih programih Zveze. Delovno mesto zajema tudi strokovno pomoč drugim delavcem Zveze in društvom paraplegikov, koordinacijo dela, pripravo različnih predlogov in pobud  v korist invalidom, delo na razpisih in pripravo poročil.  Želimo si osebe, ki bi s svojimi idejami tudi sooblikovala naše programe ali razvijala nove.
Ključna pogoja sta opravljen strokovni izpit na področju socialnega varstva in vozniško dovoljenje.
Pogodba o zaposlitvi bo sklenjena za nedoločen čas s poskusno dobo šestih mesecev, zaposlitev takoj. Okvirna plača je 1.550 EUR z možnostjo napredovanja.
Prijave zbiramo po el. pošti do 15. 10. 2021.

Opis dela in naloge:
Skrb za uresničevanja ciljev Zveze, izvajanje sklepov organov, samostojno izvajanje strokovnih storitev za uporabnike programov, iskanje sredstev za izvajanje programa, koordiniranje, poročanje, izobraževanje in arhiviranje v programih, priprava analiz za potrebe programov in delovanja, vodenje in izvajanje postopkov v zvezi z delom v splošno korist, vodenje in izvajanje postopkov v zvezi s prostovoljci, v okviru svojih pristojnosti izvajanje nalog za zagotavljanje pravilnega finančnega in materialnega poslovanja na področju izvajanje programov in za smotrno in namensko porabo programskih sredstev, izvajanje evalvacije programov, sodelovanje z zunanjimi organizacijami, ministerstvi in lokalnimi skupnostmi, priprava poročil o opravljenem delu, druge naloge, ki smiselno sodijo v delo okrog delovnega mesta, druge naloge po navodilih nadrejene sebe.
Kandidatka ali kandidat mora imeti visokošolsko izobrazbo druge stopnje in vozniško dovoljenje B kategorije ter opravljen strokovni izpit na področju socialnega varstva po 69. člena Zakona o socialnem varstvu.

Način prijave:
Kandidati naj svoje vloge pošljejo po elektronski pošti do vključno 15. 10. 2021.
Kontakt za kandidate:
DANE KASTELIC, telefon: 041 716 710, e-naslov: info@zveza-paraplegikov.com

Naslov: Štihova ulica 14, 1000 LJUBLJANA.