• Aktualni dogodki

Zaposlimo strokovnega delavca v programu M/Ž

11. Maj 2021

V Zvezi paraplegikov Slovenije razpisujemo delovno mesto za strokovnega delavca v programu, za nedoločen čas s poskusno dobo dela šestih mesecev. Delo bo potekalo v dopoldanskem času.
Opis dela in naloge:
Skrb za uresničevanja ciljev Zveze, izvajanje sklepov organov, samostojno izvajanje strokovnih storitev za uporabnike programov, iskanje sredstev za izvajanje programa, koordiniranje, poročanje, izobraževanje in arhiviranje v programih, priprava analiz za potrebe programov in delovanja, vodenje in izvajanje postopkov v zvezi z delom v splošno korist, vodenje in izvajanje postopkov v zvezi s prostovoljci, v okviru svojih pristojnosti izvajanje nalog za zagotavljanje pravilnega finančnega in materialnega poslovanja na področju izvajanje programov in za smotrno in namensko porabo programskih sredstev, izvajanje evalvacije programov, sodelovanje z zunanjimi organizacijami, ministerstvi in lokalnimi skupnostmi, priprava poročil o opravljenem delu, druge naloge, ki smiselno sodijo v delo okrog delovnega mesta, druge naloge po navodilih nadrejene sebe.
Kandidatka ali kandidat mora imeti visokošolsko izobrazbo druge stopnje, visokošolska univerzitetna ipd, delovne izkušnje niso zahtevane, vozniško dovoljenje B kategorije.
Znanje jezikov:
angleški jezik: razumevanje zelo dobro, govorjenje zelo dobro, pisanje zelo dobro slovenski jezik: razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče.
Računalniško znanje:
urejevalniki besedil - zahtevno delo s preglednicami - zahtevno delo z bazami podatkov – osnovno poznavanje Word in Excel
Drugi pogoji:
Opravljen strokovni izpit na področju socialnega varstva po 69. člena zakona o socialnem varstvu.
Način prijave:
Kandidati naj svoje vloge pošljejo po E-pošti
Kontakt za kandidate:

DANE KASTELIC, telefon: 041 716 710, e-naslov: info@zveza-paraplegikov.si

Naslov: Štihova ulica 14, 1000 LJUBLJANA.