• Aktualni dogodki

Vinjete 2B za kombi vozila

4. Januar 2018

Vlada RS je novembra lani sprejela besedilo novele Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, ki ga je pripravilo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Novela zakona med drugim sistemsko ureja pravico do pomoči pri nakupu letne vinjete 2B za velike družine in invalide ter kot do sedaj, ohranja enake pogoje uveljavljanja pomoči pri nakupu. Novela bo začela veljati, ko jo bo sprejel (predvidoma v začetku leta) Državni zbor RS. Novela v svojem 15. členu ureja tudi pomoč pri nakupu vinjet za invalide. Opozarjamo, da zakon še ni sprejet.

Zaradi postopka sprejemanja novele zakona bo prišlo do časovnega zamika, vendar pristojni zagotavljajo, da zaradi tega ne bodo v ničemer prizadete pravice upravičencev, ki bodo lahko pomoč pri nakupu letne vinjete 2B uveljavljali kadarkoli čez leto. O pomoči pri nakupu letne vinjete 2B za leto 2018 bodo odločali centri za socialno delo.
Upravičence, ki so do sedaj uveljavljali pomoč pri nakupu letne vinjete pri Rdečem križu Slovenije, pozivajo, da vloge za uveljavljanje pomoči pri nakupu letne vinjete 2B za leto 2018 (po sprejemu zakona) pošiljajo pristojnim centrom za socialno delo, ker bodo ti odločali o njihovi upravičenosti do pomoči. Ti bodo vloge za uveljavljanje pomoči pri nakupu letne vinjete 2B za leto 2018 pričeli sprejemati šele po uveljavitvi novele Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih.
Leta 2013 je bil na področju cestninjenja osebnih vozil uveden nov cestninski razred, za katerega je potrebna vinjeta 2B, ki je dražja od vinjete za »klasična« osebna vozila. V to kategorijo vozil se uvrščajo tudi mnoga vozila, ki jih velike družine in invalidi uporabljajo za zadovoljevanje svojih osnovnih osebnih potreb. Da bi preprečili dodatno finančno obremenitev velikih družin in invalidov, je bila dogovorjena začasna rešitev - pomoč pri nakupu letne vinjete 2B. Dodeljeval jo je Rdeči križ Slovenije, sredstva za pomoč pa je zagotavljala družba DARS, d. d., z donacijami Rdečemu križu Slovenije, Ministrstvo za infrastrukturo pa je preverjalo izpolnjevanje pogojev upravičencev.