• Sociala - Osebna asistenca

Usposabljanje novih osebnih asistentov

13. Februar 2020

Zveza paraplegikov Slovenije je 12. februarja 2020 v svojih prostorih pripravila usposabljanje za novozaposlene osebne asistente. Po nagovoru vodje osebne asistence pri Zvezi Špele Šušteršič je o prepoznavanju in preprečevanju preležanin predaval asist. prim. Ciril Triller, dr. med. spec.
Osebni asistenti so pridobili znanje o varstvu pri delu, nato pa je delovna terapevtka Petra Grabnar predstavila ergonomijo v zdravstveni negi.