• Aktualni dogodki

Uspešni pri odpravljanju arhitekturnih ovir – sodelujte tudi vi

16. Marec 2023

Že v aprilu 2022 nas je član opozoril na predvideno novo, strmo in ozko klančino pri podhodu pod železniško progo ob Kadunčevi cesti v Grosupljem. Klančina ne bo ustrezna niti za uporabnike invalidskih vozičkov, niti za mamice z otroškimi vozički.
Pri Zvezi paraplegikov Slovenije smo zadevo preučili z našim arhitektom in presodili, da novogradnja ni sklada s pravili graditve javnih objektov, ki zahtevajo dostopnost za vse. Zato smo podali pobudo Varuhu človekovih pravic glede nedostopnosti podhoda pod železniško progo v Grosupljem za invalide.
Zakon o izenačevanju možnosti invalidov (ZIMI) namreč prepoveduje diskriminacijo zaradi invalidnosti pri dostopnosti do uporabe objektov v javni rabi (9. člen). Še bolj podrobno pa tudi Gradbeni zakon (GZ-1) zahteva univerzalno gradnjo objektov v javni rabi, torej takšno, ki je dostopna vsem ljudem, ne glede na njihovo trajno ali začasno oviranost. Dostopi in prehodi (npr. stopnice ali klančine) morajo tudi ljudem s posameznimi funkcionalnimi oviranostmi omogočati samostojno uporabo.
Varuh človekovih pravic je sledil naši oceni in presodil, da gradnja podhoda ni skladna s predpisi, zato je zadevo predal Inšpektoratu Republike Slovenije za okolje in prostor (IRSOP). Ta je uvedel inšpekcijski postopek in Ministrstvu za infrastrukturo, kot investitorju odredil, »da zagotovi invalidom ter osebam z omejeno mobilnostjo v podhodu enak dostop … s preprečevanjem ali odstranjevanjem ovir ali z drugimi primernimi ukrepi«.
Varuh je tako pobudo Zveze paraplegikov Slovenije štel za utemeljeno. Pričakujemo, da bo ugotovljena kršitev odpravljena.
Veseli nas hitro in aktivno ukrepanje Varuha človekovih pravic kot tudi inšpektorata. Želimo si, da bo podhod pod železniško progo v Grosupljem čim prej urejen po evropskih standardih, ki zagotavljajo univerzalno graditev in rabo objektov.
Da bi bilo pozitivnih sprememb čim več, vas pozivamo, da nam sporočite opažene primere neustreznih arhitektonskih rešitev. Lahko jih sporočite na naš spletni naslov
info@zveza-paraplegikov.si ali s pomočjo spletnega obrazca, ki je dostopen na naši spletni strani. Obrazec zagotavlja anonimnost. Nujno je, da nam poleg lokacije in opisa neustrezne gradbene rešitve posredujete tudi fotografije.
Povezava na anonimni obrazec:
https://www.zveza-paraplegikov.si/odstranimo-ovire
Avtor prispevka: Tanja Kovačič Fotografija: http://www.krajsamorazdalje.si/