• Aktualni dogodki

Uskladitev socialnih transferjev

20. November 2023

Z amandmaji do sprememb določb glede usklajevanja socialnih transferjev
Vlada je 16. novembra 2023 na 80. redni seji soglašala s predlogi amandmajev k predlogu Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2024 in 2025.
Amandmaji določajo, da se bodo transferji, ki se usklajujejo po Zakonu o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji, v letu 2024 uskladili v višini 70 odstotkov rasti cen življenjskih potrebščin, ki jo ugotovi statistični urad v obdobju od decembra 2022 do decembra 2023.
Z nekoliko omejenim usklajevanjem do določene mere ohranjamo življenjski standard prejemnikov socialnih transferjev, hkrati pa omejujemo pritiske na rast inflacije. Avtomatična indeksacija socialnih transferjev z inflacijo je namreč eden od dejavnikov, ki lahko v okolju z relativno visoko inflacijo povzroča dodatne inflatorne pritiske in s tem prispeva k vztrajanju inflacije.
Predlagani amandmaji bolj jasno opredeljujejo tudi uskladitev pokojnin. Uskladitev se bo delno opravila že pri izplačilu pokojnin in drugih prejemkov za januar 2024, in sicer v višini 8,2 odstotka, končna uskladitev pa v skladu z Zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju pri izplačilu pokojnin za mesec februarja.
Vir: Ministrstvo za finance