• Aktualni dogodki

Tridnevno usposabljanje – Planinstvo za invalide

20. Maj 2020

Odbor Planinstvo za invalide-OPP pripravlja od 19. do 21 junija 2020 v planinskem domu na Boču tridnevno usposabljanje - Planinstvo za invalide-OPP. Namenjeno  je vsem, ki jih delo z invalidi-OPP zanima in veseli. Program bo usmerjen začetnim korakom s planinci invalidi, za tiste, ki že delajo z invalidi-OPP, pa nudi nadgradnjo izkušenj in izmenjavo dobrih praks. Dva dneva sta namenja teoriji, tretji dan pa praktičnemu pohodu.
Skozi usposabljanje bodo predstavljene različne kategorije invalidnosti, invalid kot bio-psiho-socialno struktura, prilagoditev programa in vodenja pohodov-tur. Program bo udeležence opremil z znanjem o različnih oblikah invalidnosti in s tem povezanimi specifikami pristopa in prepoznavanjem zmožnosti posameznika. Usposabljanje jemlje za osnovo inkluzijo planincev invalidov-OPP in planincev neinvalidov. Poudarja prednosti »in planincev«, da zmorejo tudi oni na svoj način in v svojem tempu na vrh gore in zaužiti uspeh.
Odbor planinstvo za invalide-OPP skrbi za podporno okolje, da invalidi-OPP lahko doživijo naravo, gore in utrip planinstva. S soustvarjanjem inovativno pristopa k odpiranju vrat razumevanja drugačnosti in različnosti in k širjenju ideje, da lahko vsak prispeva svoj delček k raznolikosti in pestrosti pohodništva.

Usposabljanje obsega:
• 9 ur zanimivih strokovnih, interaktivnih predavanj;
• strokovni predavatelji, ki imajo stik s prakso;
• z roko v roki s prakso - inkluzijski pohod;
• 3 dni gostoljubja v planinskem domu na Boču
Več …