• Aktualni dogodki

Slovenske paraplegike je obiskala delegacija iz Srbije

20. September 2022

Zveza paraplegikov Slovenije je tudi ena od ustanovnih članic evropske zveze paraplegikov Europian Spinal Cord Injury Federation (ESCIF). V to mednarodno organizacijo so vključene evropske nacionalne organizacije, ki združujejo osebe s poškodbo hrbtenjače. Njen glavni namen je izboljšanje kvalitete življenja oseb s tovrstno poškodbo, ki živijo na območju Evrope. Stremi k izmenjavi informacij, izkušenj in znanj, vzpostavlja in promovira dobre prakse ter se trudi k oblikovanju enotnega glasu v Evropi. Trenutna predstavnica slovenskih paraplegikov in tetraplegikov v združenju je Mirjam Kanalec, ki opravlja tudi funkcijo podpredsednice ESCIF. Predstavnica srbskih paraplegikov in tetraplegikov (SPIKS) pa je Bojana Gladović.
V prostorih Zveze sta se 19. septembra 2022, srečala Dane Kastelic - predsednik Zveze paraplegikov Slovenije, in Bojana Gladović - predstavnica SPIKS. Na mednarodnem delovnem sestanku so predstavili dosedanje delovanje organizacij, posebne socialne programe, ki jih izvajajo, in težave, s katerimi se soočajo. Bojana Gladović je povedala, da v Srbiji paraplegikom in tetraplegikom ne pripada obnovitvena rehabilitacija. Skoraj nemogoče je pridobiti dodatne terapije, ki bi posamezniku omogočale čim boljše okrevanje po poškodbi. Zelo težko je pridobiti tudi medicinsko-tehnične pripomočke, ki so v Sloveniji financirani iz naslova obveznega zdravstvenega zavarovanja pri ZZZS. Srbi tudi nimajo instituta osebne asistence, ki bi bil sistemsko sofinanciran. Večina tovrstnih storitev je samoplačniških, v nasprotju s Slovenijo, kjer so tovrstne storitve financirane iz strani države. V Srbiji sta večinoma neprilagojena tudi grajeno okolje in javni promet, a slednji, predvsem medkrajevni, tudi pri nas v veliki meri ni dostopen za gibalno ovirane. Vsi ti faktorji negativno vplivajo na paraplegike in tetraplegike, ki posledično pogosto ostajajo ujeti med štirimi stenami in odmaknjeni od družbe.
Srečanje je bilo usmerjenju k iskanju skupnih interesov in možnosti okrepljenega mednarodnega sodelovanja. Kot je povedala Gladovićeva, Slovenija za balkanske države pogosto pomeni zgled. Na področju socialnega varstva in podpornih storitev za invalide, tako v vladnem kot nevladnem sektorju, Republika Slovenija izvaja številne dobre prakse, ki bi jih bilo potrebno vpeljati tudi drugod. V duhu iskanja dobrih praks in nadgradnje sodelovanja se je zaključil delovni sestanek, ki obeta intenzivno mednarodno sodelovanje številnih držav na Balkanu, kakor tudi skupni nastop pri koriščenju evropskih sredstev za izboljšanje kvalitete življenja paraplegikov in tetraplegikov ter ostalih gibalno oviranih na tem območju pa tudi širše.