• Aktualni dogodki

REHA dnevi - 27. septembra in DIGIN dnevi - 11. oktobra 2023

12. September 2023

Oba dogodka bosta dostopna prek ZOOM-a, ki bosta potekala v konferenčni dvorani. Poudarjajo, da gre za dogodka, ki se bosta prvič v Sloveniji odvijala tako v hibridni kot hkrati tudi v dostopni obliki. Na konferenci bodo s tem prvič v Sloveniji predstavili načine in postopke izvedbe dostopne hibridne konference, kar bo vključevalo prenos v živo in dostopne oblike, kot so: prevod v slovenski znakovni jezik, podnaslavljanje v živo, prenos po videokonferenci Zoom s podnapisi, uporaba interaktivne dostopne platforme, izdelava transkripta in po potrebi tudi zvočni opis za slepe. Uredili bodo seveda tudi splošno fizično dostopnost samega dogodka. Oba dogodka ko-organizira novi Evropski center virov za dostopnost – AccessibleEU v sodelovanju z Zvezo društev gluhih in naglušnih Slovenije in glavnima organizatorjema obeh konferenc.

REHA dnevi: 27. septembra 2023 - 22. Dnevi zaposlitvene in poklicne rehabilitacije 2023 - Hotel Slovenija, Portorož
Tradicionalne dneve poklicne in zaposlitvene rehabilitacije – REHA dneve, organizirajo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS – Soča in Združenje izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije v Republiki Sloveniji.
Glavni temi REHA dni 2023 bosta: »Povečajmo zaposljivost invalidov z izobraževanjem ter Novosti na področju dostopnosti za invalide”.
Dostopni hibridni dogodek, ki bo potekal drugi dan konference bo namenjen ozaveščanju in informiranju z novostmi o dostopnosti za invalide. Vabljeni domači in tuji predavatelji bodo predstavili projekt AccessibleEU, podporne tehnologije za invalide, dostopnost do informacij javnega značaja ter dostopnost do proizvodov in storitev za invalide. Predstavljeni bodo tudi dosedanji rezultati nekaterih razvojnih projektov s področja zaposlitvene rehabilitacije in zaposlovanja invalidov.
Povezava na konferenco:
REHA DNEVI 2023

DIGIN: 11. oktobra 2023 – Digitalna vključenost v informacijski družbi  (IJS, Ljubljana)
Letošnja, prva konferenca “Digitalna vključenost v informacijski družbi” bo potekala v okviru multikonference “Informacijska družba” v hibridni obliki v sodelovanju z Evropskim centrom virov za dostopnost – AccessibleEU in ZDGNS. Tematika konference bodo različne rešitve, spoznanja in metode za digitalno vključenost. Konferenca DIGIN 2023 je namenjena osveščanju, proučevanju in predstavitvi novih načinov za uporabo podpornih tehnologij za vključevanje vseh oseb z različnimi oblikami oviranosti.
Predavatelji bodo izkušeni strokovnjaki iz univerz v Sloveniji in institucij, ki se ukvarjajo z dostopnostjo in vključevanjem invalidov v izobraževanje in delovno okolje.
Povezava na konferenco:
DIGIN 2023