• Aktualni dogodki

Projekt Omogočanje multimodalne mobilnosti oseb z različnimi oviranostmi

5. November 2021

V prostorih Narodne galerije v Ljubljani je 4. novembra 2021 potekala vsakoletna predstavitev dejavnosti v izvajanju projekta, ki je v celoti financiran s strani Ministrstva za infrastrukturo.
Projekt ima za glavni cilj samostojno mobilnost v prostoru vseh ranljivih skupin, udeležili pa so se ga: Peter Svetina - Varuh človekovih pravic, Darko Trajanov - generalni direktor Direktorata za trajnostno mobilnost in prometno politiko, Aleš Mihelič - sekretar na Ministrstvu za infrastrukturo ter Borut Sever - predsednik NSIOS. Prisotni pa so bili tudi nekateri predstavniki občin - mag. Peter Pungertnik (podžupan Slovenj Gradca), Olga Franca (podžupanja Kopra) in dr. Vladimir Prebilič (župan Kočevja)
Stanje in nadaljnji razvoj projekta je predstavil mag. Roman Rener iz Geodetskega instituta Slovenije, Andrej Kreuh pa je nekaj besed povedal tudi o nastajanju navigacijske aplikacije iz KOPA d.d. Član društva paraplegikov Koroške Stojan Rozman pa je predstavil zajete podatke s terena. Projektu je pristopilo 43 slovenskih občin, od tega je dokončan popis vseh javnih zunanjih površin že v Koroški pokrajini. Seveda je končan zajem tudi v nekaj večjih mestih - Ljubljana, Koper, Kočevje … Pozivajo se ostale občine, da pristopijo k projektu in skupaj pripomoremo k odpravi težav, sodelovanje je brezplačno. Zaželeno je, da se pri zajemanju podatkov lahko vključijo vsi iz ranljivih skupin.
D
elo v projektu poteka tako, da pridobljene podatke iz terena pregleda Geodetski inštitut, nato pa jih pošljejo v bazo podatkov. Ta je brezplačno na voljo v javnem pregledovalniku na spletni strani dostopnost-prostora.si, namenjena pa je predvsem odločevalcem, to so občine in razvijalci aplikacij. Ti so na podlagi zajetih podatkov razvili štiri produkte: spletne in fizične karte oziroma tiskane karte dostopnih lokacij za gibalno ovirane osebe, namenjene uporabnikom, ter katalog ovir namenjen občinam oziroma odločevalcem za odpravo ovir.
V projektu sodeluje tudi inovativno koroško podjetje Kopa d.d., ki razvija nove storitve, pri tem pa kot osnovo uporablja zajete podatke v omenjeni standardizirani podatkovni bazi. Že v tem mesecu bo podjetje predstavilo prototip navigacijske aplikacije za gibalno ovirane osebe, testiranje poteka na podatkih koroških občin, ki jih je zajel Stojan Rozman. Pri aplikaciji pa se bo poleg vseh prej predstavljenih podatkov, osnovnih podatkov o ustanovi prikazala še splošna dostopnost objekta. Uporabnik bo tako izbral, od kod želi kreniti na pot in kam želi dospeti ter mu bo med potjo posredovala vse potrebne informacije za varno pot in o dostopnosti.
Foto: Matej Pušnik