• Aktualni dogodki

Priročniki o pristopu SOPA

30. December 2022

Pitje alkohola v Sloveniji predstavlja pomemben del nacionalnega bremena bolezni, ki ga vsak od nas in skupaj lahko po malem in zelo učinkovito zajezimo. V ta namen je Nacionalni inštitut za javno zdravje pripravil priročnik o obravnavi čezmernega pitja alkohola, ki je nastal v okviru petletnega razvojno-aplikativnega projekta pristopa SOPA – Skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola.
Priročnik je namenjen strokovnjakom, ki se pri svojem vsakdanjem poklicnem delu srečujejo z osebami, pri katerih je lahko prisotno tveganje za čezmerno pitje alkohola, hkrati pa delovni proces omogoča, da strokovnjak v svoje siceršnje delo z ljudmi vključi tudi naslavljanje pitja alkohola. Predstavljene vsebine so plod interdisciplinarnega prizadevanja številnih strokovnjakov in prikazujejo možne načine obravnave pitja alkohola na 29 področjih dela z ljudmi.
V grobem bi v priročnik vključena področja lahko razdelili na zdravstveno in socialno obravnavo ter naslavljanje alkoholne problematike pri ljudeh, ki imajo izbrane ranljivosti in pri njih obstaja posebno tveganje, da se vprašanja alkoholne problematike spregledajo. Vsebine so predstavljene preko šestih vsebinskih sklopih, porazdeljenih v tri zvezke.
Priročnik je zastavljen kot temeljno gradivo ob udeležbi na usposabljanju za izvajanje podpore za opustitev tveganega in škodljivega pitja alkohola, samostojno pa lahko predstavlja kakovostno gradivo za večjo ozaveščenost vsakega strokovnjaka, ki dela v poklicu pomoči, o alkoholni problematiki in konkretnih možnostih njenega reševanja pri svojem delu z ljudmi.
Tekst in fotografija povzeta po Priročniku, ki ga najdete na povezavah:

https://www.sopa.si/wp-content/uploads/2022/09/E-Prirocnik-ZVEZEK-1.pdf

https://www.sopa.si/wp-content/uploads/2022/09/E-Prirocnik-ZVEZEK-2.pdf

https://www.sopa.si/wp-content/uploads/2022/09/E-Prirocnik-ZVEZEK-3.pdf