• Aktualni dogodki

Partner pri Mednarodnem projektu DOOL tudi Dom paraplegikov Pacug

3. November 2021

Projekt - V Domu paraplegikov Pacug je od 22. do 25. oktobra 2021 potekala delavnica
Mednarodnega projekta Dance out of Line (DOOL) na katerem so udeleženci izvajali plesno ustvarjalne delavnice.
Namen projekta, ki ga sofinancira Inkluzivno izobraževanje mladih v Evropi (Erasmus +), je ozaveščanje in sprejemanje drugačnosti ter vključevanje ranljivih skupin med mladimi v evropskih osnovnih in srednjih šolah.
Skozi komunikacijo učence na šolah pripravljajo, da delavnice nadaljujejo v obliki plesa z metodo Dance Ability, ki jo v paru izvajata invalidna in neinvalidna oseba. Dokazano je, da so ples in s tem gibanje, telesni stik in samo izražanje, najučinkovitejši načini vključevanja v skupnost. Komunikacija skozi telo, gib in dotik v učilnici postane neposredna življenjska izkušnja, ki je noben teoretični vložek ne more doseči. Tako postane nepozaben dogodek v življenju vsakega mladega človeka, zasidran v mislih in srcu.
Projekt je bil potrjen že v letu 2020, vendar se ga zaradi epidemije, ni dalo izvesti. Zato se je sklepni del projekta zaključil v prostorih Doma paraplegikov Pacug, ki je bil prepoznan kot potencialni pridruženi partner.
Pri tem nekoliko drugačnem in predvsem inovativnem projektu poleg Slovenije sodelujejo še Madžarska, Italija in Finska.