• Aktualni dogodki

Parkiraj izgovore drugam

28. Maj 2019

Fakulteta za varnostne vede Univerze v Mariboru je 28. maja 2019 v ljubljanski mestni hiši pripravila novinarsko konferenco ob ponovitvi raziskave o (ne)upravičenem parkiranju na mestih rezervirane za invalide.
V okviru kampanje »PARKIRAJ IZGOVORE DRUGAM NE NA MESTA REZERVIRANA ZA INVALIDE.« je Fakulteta za varnostne vede Univerze v Mariboru pod vodstvom izr. prof. dr. Aleša Bučarja Ručmana izvedla ponovitveno raziskavo. S tem so želeli preveriti stanje na področju (ne)upravičenega parkirana na invalidskih parkirnih mestih. Raziskava, ki se je izvajala konec leta 2018, je pokazala, da je število kršiteljev na opazovanih parkirnih mestih v Ljubljani v primerjavi z isto raziskavo iz leta 2015 upadlo za kar 58 odstotkov.
Raziskava je vključevala opazovanje 43 invalidskih parkirnih mest na devetih lokacijah v Ljubljani. Izbrali so tista parkirna mesta glede na ugotovitve prvotne raziskave (2015), kjer je bil zabeležen največji promet.
Ugotovitve so pokazale, da je bilo v opazovanem času na vseh parkirnih mestih za invalide zabeleženih 296 parkiranih vozil, med njimi je bilo 43 odstotkov takšnih, ki niso imela nameščena ustrezne invalidske kartice ter 57 odstotkov takšnih, ki so invalidsko kartico imeli.
V primerjavi z letom 2015 je bilo v letu 2018 število kršitev na opazovanih parkirnih mestih bistveno nižje - in sicer kar 58 odstotkov. Obenem se je v primerjavi z 2015 za 6 odstotkov povečala upravičena uporaba teh parkirnih mest, torej s strani invalidnih oseb, zmanjšal pa se je delež mladih kršiteljev pod 30 let-in sicer za 12 odstotkov.
Prof. dr. Aleš Bučar Ručman - »Ponovitvena raziskava je pokazala, da se stanje izboljšuje, a še vedno kaže na veliko pomanjkanje družbene zavesti in solidarnosti v odnosu do invalidov in njihovega položaja v družbi. Skozi kampanjo in po pogovorih s številnimi upravičenimi uporabniki teh parkirnih mest vedno znova ugotavljamo, da gre za splošen družben problem, ki ga moramo nagovoriti na različnih ravneh«
Pomembni partner kampanje je Javna Agencija RS za varnost prometa (AVP), kjer si želijo predvsem krepiti zavedanje, da se z ravnanjem neupravičenega parkiranja na invalidskih parkirnih mestih otežuje mobilnost invalidnih oseb.
Vesna Marinko, v.d. direktorica AVP - »Ko govorimo o mobilnosti, govorimo o pravici posameznika, s čimer se krepita samostojnost in stopnja neodvisnosti. Posamezniki morajo razumeti, da ljudje na invalidskem vozičku ali z drugimi pripomočki za hojo za vstop v vozilo potrebujejo več prostora. Nerazumevanje tega v večini izhaja iz egoizma, pomanjkanja morale in empatije ter občutka večvrednosti drugih voznikov. AVP je v okviru kampanje že sodelovala s pozivom na povečanje nadzora nad neupravičenim parkiranjem na invalidskih mestih v slovenskih občinah in letos bomo s tem nadaljevali. Verjamem, da lahko s tovrstnimi dogodki skupaj naredimo velike premike in dosežemo dolgoročen cilj.«
V različne aktivnosti na področju vključevanja invalidov v širše se je vključila tudi Mestna občina Ljubljana. Sašo Rink, predsednik Sveta za odpravljanje arhitekturnih in komunikacijskih ovir na MOL - »Na Mestni občini Ljubljana sledimo in uresničujemo aktivnosti našega akcijskega načrta, v katerem so zbrani vsi ukrepi, ki se dotikajo dostopnosti in vključevanja invalidov v družbo. Treba je izpostaviti, da tukaj ne gre le za parkirna mesta, ampak tudi za ostalo infrastrukturo.
Pri predstavitvi ponovitve raziskave je sodeloval tudi Gal Jakič , vodila pa jo je Nina Lemež iz agencije Taktik.