• Aktualni dogodki

Oprostitev plačila turistične takse

7. Junij 2019

Pred nami je letošnja turistična sezona, ko se bomo odpravili na dopust. Če vas bo pot zanesla v hrvaške turistične kraje vam sporočamo, da sta invalid in njegov spremljevalec oproščena plačila turistične takse. To omogoča 4. člen »Zakona o boravišnoj pristojbi«, ki ga je Hrvaška sprejela že v letu 2008. 
V Sloveniji so turistične takse med drugim oproščeni tudi:
- otroci do 7. leta starosti, 
- osebe z zdravniško napotnico v naravnih zdraviliščih,
- osebe na podlagi predložitve fotokopije odločbe pristojnega organa, iz katere je razvidno, da je pri zavarovancu oziroma zavarovanki podana invalidnost oziroma telesna okvara ali fotokopije potrdila oziroma izvedenskega mnenja pristojne komisije o ugotavljanju invalidnosti oziroma telesni okvari ali na podlagi članske izkaznice invalidske organizacije,
- otroci in mladostniki na podlagi predložitve fotokopije odločbe, ki zadeva razvrščanje in usmerjanje otrok s posebnimi potrebami.
Prijetno počitnikovanje vam želimo.