• Aktualni dogodki

Odprta sta dva razpisa za oddajo stanovanj v najem

12. Maj 2022

Stanovanjski sklad Republike Slovenije ima odprt razpis za oddajo stanovanj v najem na različnih lokacijah po vsej Sloveniji. Celotno ponudbo stanovanj, pogoje najema in prijavnico najdete na njihovi spletni strani: https://ssrs.si/oddaja/razpis-za-oddajo-stanovanj-v-najem/ .
V razpisni dokumentaciji so zapisali, da so z oznako »GOO« označena stanovanja, namenjena in prilagojena (ali se jih da prilagoditi) gibalno oviranim osebam. Gibalno oviranost prijavitelj izkazuje s predložijo zahtevanih dokazil ob prijavi »(npr. potrdilo zdravnika specialista, iz katerega je razvidna potrebnost trajne uporabe invalidskega vozička ali drugega tehničnega pripomočka za hojo in slepe osebe /…/ ali odločba ZPIZ, iz katere je razvidna najmanj 70 % zmanjšana zmožnost premikanja). V prijavi mora prosilec navesti tudi morebitne člane gospodinjstva, ki bodo z njim bivali v najemnem stanovanju. Znotraj te prednostne kategorije imajo prednost prosilci, ki prvič rešujejo svoje stanovanjsko vprašanje, kar je podrobno opredeljeno v točki 2 in prosilci, ki ne presegajo dohodkovnega kriterija, ki je podrobno opredeljen v točki 5.«
Prijavo je možno oddati do vključno 25. maja. 2022. Izbor najemnikov bo potekal 16. 6. 2022. Starejši od 65 let preverite ponudbo oskrbovanih stanovanj: http://www.oskrbovana.ssrs.si/ . V primeru, da se na razpis prijavi manj prosilcev, ki izpolnjujejo pogoje razpisa, se lahko prijavijo tudi prosilci med 60. in 65. letom starosti.
Rok za oddajo prijave je 18. maj. 2022. Izbor najemnikov bo potekal 9. junija. 2022.