• Sociala - Osebna asistenca

Novi zaposleni za izvajanje dejavnosti osebna asistenca

15. Januar 2019

Skrb za izvajanje osebne asistence

Z letošnjim januarjem je Zveza paraplegikov Slovenije vpisana v register MDDSZ kot izvajalec osebne asistence v skladu z Zakonom o osebni asistenci. V prvi polovici januarja imamo v sklopu osebne asistence zaposlenih že več kot 100 osebnih asistentov, več kot ducat pa jih še iščemo in izbiramo za zaposlitev. Počasi bomo pričeli z vključevanjem novih uporabnikov, ki bodo koristili osebno asistenco pri Zvezi, zato se bo številka osebnih asistentov še povečevala. 
Za potrebe organiziranja in usklajevanja ter izvedbe vseh aktivnosti smo pri Zvezi potrebovali tudi novo moč. Za vse administracijske in kadrovske zadeve v zvezi z osebno asistenco skrbita Sandra in Brigita;
- Sandra za kadrovske zadeve in administracijo - priprava in urejanje pogodb o zaposlitvi, prijav zaposlenih v zavarovanja, sprejemanje pošte ipd.;
 - Brigita za poročila o opravljenih urah osebne asistence, beleženje prisotnosti asistentov, obračun opravljenih ur zaposlenih (najhitreje sta dosegljivi na št. 01/43 00 587.)
Za usklajevanje asistentov in uporabnikov, urejanje urnikov dela ter vsebinska vprašanja in dileme pa sta vam na voljo Tanja in Matej;
- Tanja trenutno skrbi za urejanje izvedbenih načrtov;
- Matej za urnike – v nadaljevanju bosta oba usklajevala urnike, nadomeščanja ipd. (najhitreje sta dosegljiva na št. 051 640 885)
V sklopu dejavnosti osebne asistence ostajata zaposleni tudi Špela in Hana, ki poleg drugega skrbita za vodenje, koordinacijo in finančni vidik dejavnosti. 
Ker se je obseg dela izjemno povečal, ker delamo po novih pravilih in navodilih, se vsem uporabnikom osebne asistence in zaposlenim iskreno zahvaljujemo za potrpežljivost in razumevanje ter se hkrati opravičujemo za morebitne nejasnosti.
Za vas smo od ponedeljka do petka med 7. in 15. uro dosegljivi na 051 640 885 ali 01/43 00 587, po pošti na naslovu Zveza paraplegikov Slovenije – osebna asistenca, p. p. 5741, 1001 Ljubljana ali po elektronski pošti na naslovu info@zpsasistenca.si.