• Aktualni dogodki

Nov mejnik za planinstvo in invalide

10. Februar 2020

Na praznik kulture 8. februarju 2020 je 154 pohodnikov z inkluzijskim pohodom začelo sezono pohodov, ki je potekal od Mariborske do Ruške koče in nazaj.
Na Pohorju je Planinska zveza Slovenije - odbor »Planinstvo za invalide/OPP podpisala dogovor o sodelovanju s Slovensko Karitas, Združenjem slovenskih katoliških skavtinj in skavtov, Zvezo tabornikov Slovenije in sodelovanje z Zvezo slepih in slabovidnih Slovenije o njihovi slovenski planinski poti.
S tem je vzpostavljen pomemben podporni člen za izvajanje akcij namenjenih invalidom odbora PIN/OPP, med katerimi je tudi projekt - Gibalno ovirani osvajajo gore - GOGO 2020. Nosilci projekta so: Planinska zveza Slovenije, Odbor za Planinstvo za invalide, Zveza društev za cerebralno paralizo – Sonček in Zveza paraplegikov Slovenije. Glavni podpornik akcije je Nacionalni svet invalidskih organizacij, namen akcije pa okrepitev aktivne vloge invalidov oziroma oseb s posebnimi potrebami za preprečevanje osamljenosti, izključenosti, apatičnosti in telesne nedejavnosti.
PIN/OPP