• Aktualni dogodki

Korak k sončku

4. April 2019

Na OŠ Cvetka Golarja v Škofji Loki

Namen projekta KORAK K SONČKU je, da učenci spoznavajo delo in življenje oseb s posebnimi potrebami. Projekt ima velik vzgojni pomen, snovno pa se ujema z učnimi temami o človeškem telesu pri naravoslovju in tehnologiji.
Učenci so tudi sami slikali s čopičem v ustihNa vsakoletno povabilo učencev in učiteljev Osnovne šole Cvetko Golar iz Škofje Loke, izvajamo motivacijsko delavnici slikarjev in slikanje z usti. Tokrat so 2. aprila 2019 drugačnost približal slikarji Likovne sekcije Zveze paraplegikov Slovenije: Vojko Gašperut, Benjamin Žnidaršič in Metod Zakotnik. Pogovarjali so se o življenju, delu in invalidnosti z namenom, da otroci v invalidnosti ne prepoznajo strah, temveč upanje v življenje. Predstavitev drugačnostiVsak od treh gostov je na svoj način spregovoril o sebi in skozi vprašanja orisal svoje podobe, ki so ga v življenju zaznamovale. Spoznavali so, kako se invalidi prilagajajo in usposabljajo za življenje. Učenci so poskusili tudi slikanje z usti, kar jim je odstrlo novo dimenzijo življenja in dela invalidov.